Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 28. 2. 2016!

Technologická agentura hledá oponenty pro hodnocení projektů

Technologická agentura hledá oponenty pro hodnocení projektů

Technologická agentura ČR (TA ČR) plánuje v roce 2016 vyhlášení veřejných soutěží v programech na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje GAMA, DELTA a EPSILON. Zejména v programu EPSILON je očekáváno velké množství projektů ucházejících se o státní podporu. K tomu, aby byly k podpoře vybrány ty skutečně nejperspektivnější projekty, je nezbytné, aby jejich hodnocení provedli zkušení a erudovaní odborníci z oborů, ve kterých budou projekty předloženy.

TA ČR proto hledá odborníky z výzkumné i aplikační sféry, kteří disponují vysokoškolským vzděláním a víceletými/mnohaletými pracovními i hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení projektů ucházejících se o podporu v rámci programů vyhlašovaných TA ČR. Tyto odborníky žádá, aby se zaregistrovali do databáze oponentů TA ČR, a to prostřednictvím formuláře, který je přístupný na webových stránkách TA ČR

Ze zaměření jednotlivých programů (podrobné informace také na stránkách TA ČR) je zřejmé, že nejvíce podávaných projektů se hlásí k oblasti průmyslu (kategorie J dle rejstříku CEP). Současně se však v naprosté většině jedná o projekty multidisciplinární, k jejichž správnému ohodnocení je třeba specialistů z celé řady dalších oborů. TA ČR tak velmi uvítá zájem odborníků na veškerá témata  v oblasti informatika (I dle CEP), lékařské vědy (F), společenské vědy (A) či jakékoliv další. Jak již bylo uvedeno, vítáni jsou hodnotitelé z výzkumné sféry i z oblasti aplikační.

Před hodnocením příslušné veřejné soutěže jsou oponenti vyzváni k absolvování školení týkajícího se hodnoticího procesu a hodnoticích kritérií dané soutěže. Za hodnocení jim náleží odměna dle rámcové smlouvy, kterou každý oponent uzavře v informačním systému TA ČR nejpozději před hodnocením projektů. Přístup do informačního systému bude oponentům umožněn na základě ověření jejich totožnosti, o způsobech tohoto ověření budou oponenti informováni v dostatečném předstihu před školením a hodnocením projektů. V tomto systému, který je dostupný online, pak také probíhá veškeré hodnocení (oponenti tedy mohou hodnotit z libovolného místa a v jimi zvoleném čase).

V případě jakýchkoli dotazů jsou zájemcům připraveni odpovědět pracovníci Oddělení podpory hodnocení projektů Kanceláře TA ČR (mail: tusl@tacr.cz ).

Těšíme se na spolupráci při snaze o co nejefektivnější a nejsmysluplnější směřování státní podpory výzkumu, vývoje a investic!

Vloženo: 26. 1. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět