Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava běží dny otevřených dveří, fakulty představují novinky ve studiu

V pátek 29.1. se zájemcům o studium otevírají hned tři fakulty (FS, HGF, FEI) a také Univerzitní studijní programy Nanotechnologie a Mechatronika. Novinky ve studiu naleznete níže. Termín podávání přihlášek je pro většinu fakult 30.4. 2016.

Fakulta stavební:  Nově mohou zájemci od 1. ročníku studovat v anglickém jazyce bakalářský studijní obor Building Structures a pokračovat i v navazujícím magisterském, případně i doktorském studiu.

Do studijních programů Architektura a stavitelství a Stavební inženýrství jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků studia na SŠ v profilových předmětech – matematika, fyzika, chemie.

Ekonomická fakulta upozorní nabízí novou studijní specializaci Sportovní management a Ekonomika a právo v podnikání, které si uchazeč může zvolit k bakalářskému studiu po 1. semestru. Přijímací řízení probíhá i nadále formou testů obecných studijních předpokladů u společnosti Scio. V nabídce oborů jsou také obory v kombinované formě studia, tzn. výuka v pátek a v sobotu jednou za 14 dnů.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství nově nabízí Double Degree Programem s japonskou Graduate School of Engineering, Yokohama National University. Studijní program je určen pro studenty navazujícího magisterského studia oboru Progresivní technické materiály a zahrnuje roční studijní pobyt na Yokohama National University. Absolventi získají diplom z obou univerzit.

Hornicko-geologická fakulta představuje 2 nové magisterské studijní obory: Těžba nerostných surovin a jejich využívání a Systémové inženýrství v průmyslu. O absolventy oborů spojených s těžbou je velký zájem v zahraniční a studentům se tak nabízí pracovní uplatnění např. v Austrálii nebo v Jižní Americe. VŠB-TUO je totiž jednou z mála univerzit, která se na těžbu surovin specializuje a disponuje potřebným know-how. Přes problémy regionálních důlních zaměstnavatelů je těžba surovin potřebná na všech kontinentech. Kampaň, ve které fakulta tuto myšlenky vysvětluje má i své webové stránky www.budoucnostmahloubku.cz.

Fakulta elektrotechniky a informatiky připravuje 2 nové studijní bakalářské programy: Informační a počítačovou bezpečnost a Informační a počítačová bezpečnost.

Fakulta strojní nově otevírá studium Strojírenství v anglickém jazyce. Fakulta strojní, která se pyšní třetím místem v soutěži Škola doporučená zaměstnavateli 2015, připravila také novou propagační kampaň s názvem „Přidej se k těm, kteří tvoří svět kolem tebe! (http://www.tvorimesvet.cz/).

Univerzita nabízí i specializované celouniverzitní programy Nanotechnologie, Mechatronika a Aplikované vědy a technologie. Aplikované vědy a technologie byly nově otevřeny v loňském roce a jedná se o program, který nabízí kvalitní inženýrský základ, umožňující následné specializace. Jednou z nich je i program Výpočetní vědy - obor realizovaný Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations.

 

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve třech univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

 

Vloženo: 27. 1. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět