Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 4. 2016!

Soutěž Neuron Impuls 2016

Soutěž Neuron Impuls 2016
Vyhlášení 6. ročníku soutěže Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Neuron Impuls 2016.

Cílem je podpořit projekty základního vědeckého výzkumu. Nadační fond cílí na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj výzkum.

Neuron Impuls ve výši až 1 000 000 Kč (pro každý obor) je udělen na základě kvalitního vědeckého projektu (v každém níže uvedeném oboru), přičemž vědec musí doložit svou odbornost publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Při výběru vítězných projektů je hodnocena kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

Jako každý rok, i letos vypisujeme soutěž pro výzkumné projekty v oborech:

Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let (hranicí je rok narození 1976 včetně), který má české státní občanství.

Možnost vkládat žádosti bude až do 31. 3. 2016.

Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím webového rozhraní http://impuls.nfneuron.cz/

Pozn.: Před vyplňováním žádosti prosím věnujte pozornost pravidlům soutěže. Dále doporučujeme seznámit se s informacemi zveřejněnými u jednotlivých vědních oborů, systému udělování nadačních příspěvků NF Neuron a v sekci FAQ , která Vám pomůže s orientací ve webovém rozhraní.

 

 

Vloženo: 30. 1. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět