Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2016!

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016
Společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují pro rok 2016 soutěž o „Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy“.

Cílem této soutěže je ocenit nejlepší výzkumné práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a výpočetních věd se speciálním zaměřením na návrhy a využití výpočetně náročných algoritmů a metod, simulací a modelování, či na manipulaci s velkými objemy dat pro potřeby vědy a výzkumu ve veřejné i komerční sféře. Každá vysoká škola může do celostátního finále soutěže přihlásit maximálně 3 uchazeče, o nichž soudí, že si to zaslouží.

Kritéria volitelnosti účastníků

Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti univerzit, vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR splňující následující podmínky:

  • jsou občany české národnosti a musí být ve věku do 30 let
  • mají dokončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně a jsou držiteli vysokoškolského titulu Ing., Mgr., MUDr., MVDr., RNDr. nebo PharmDr., Ph.D.
  • jsou zapsáni do doktorandského cyklu na vysokoškolské vzdělávací instituci zapojené do projektu udělování Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy
  • nebo již svou doktorandskou disertační práci obhájili, a to někdy v období po 1. lednu 2016 
  • v rámci svého doktorandského studia nepracují pro společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o ani pro žádnou její dceřinou společnost či pobočku
  • mají přijatý vědecký článek k publikaci v mezinárodním časopise anebo jim tam již alespoň jeden vědecký článek vyšel

Finanční dotace na Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy 2016

v Roce 2016 budou uděleny tyto ceny:

1. cena: 50 000,- Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
2. cena: 30 000,- Kč a stipendium na měsíční stáž ve Francii
3. cena: 20 000,- Kč

Udělena bude také speciální cena poroty 10 000 výpočetních hodin na superpočítači Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

               Finanční obnosy na Cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy věnuje společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o., stipendia na stáž poskytuje Francouzské velvyslanectví v České republice. Tato stáž se musí uskutečnit v některé zfrancouzských výzkumných laboratoří, a to nejdéle do konce roku 2016. Přičemž výběr vědeckého pracoviště, v němž student stáž uskuteční, plně záleží na něm. Speciální cenu poroty věnuje superpočítačové centrum IT4Innovations.

Více informaci v přiloženém dokumentu nebo zde.

Nominace a přihlášky kandidátů v případě zájmu zasílejte nejpozději do 17. 3. 2016 na:

Ing. Lukáš Kubáč
Řízení vědy a výzkumu (Odd. 9320)

VŠB-Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172
místnost J 326
708 33 Ostrava-Poruba
tel.: +420 59 699 3025
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

 

Vloženo: 3. 2. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět