Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

VŠB-TUO prodala patentované zařízení sloužící k zamezení tepelných ztrát

Odborníci z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO se podíleli na vývoji výměníku, který zamezuje ztrátám tepla. Zařízení si nechali patentovat. Výměník zapojený do mikroturbíny může sloužit k vytápění, ohřevu vody či chlazení.

O výměník projevila zájem soukromá společnost, se kterou univerzita uzavřela koncem roku 2015 smlouvu o převodu technického řešení k využití patentu. Výměník bude umístěn v připravovaném energobloku výrobního areálu a přispěje ke zvýšení energetické soběstačnosti a snížení ekologických dopadů produkce.

„Jedinečnost řešení spočívá v možnosti zapojení výměníku v systémech kombinované výroby elektrické energie,“ říká Adéla Macháčková z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství.

Jedná se o sekční výměník tepla navržený tak, aby zajišťoval co nejnižší ztrátu tepla.

Výměník byl navržen týmem pracovníků VŠB-TUO pro využití odpadního tepla, které vzniká v kogeneračních jednotkách, jejichž spalovací část tvoří mikroturbína. Mikroturbínu Capstone C30 získala Katedra tepelné techniky FMMI již v roce 2008 v rámci grantového projektu. Tato mikroturbína byla na zmíněné katedře instalována jako třetí v pořadí v rámci České republiky a jako první zařízení tohoto typu na akademické půdě v ČR. „Jedná se o spalovací zařízení, které nahrazuje např. v kogeneračních jednotkách klasické spalovací motory a které má řadu výhod oproti motorům jak z hlediska technického řešení, tak i ekologického a které je ve světě již řadu let využíváno. Pořízená mikroturbína však nedisponovala vhodným zařízením k plnému využívání produkované tepelné energie, ani nebylo možné takovou technologii získat na průmyslovém zahraničním trhu. Proto byl navržen, zkonstruován
a odzkoušen prototyp výměníku, který získal patentovou ochranu. Produkovanou tepelnou energii může využívat pro ohřev teplé vody, vytápění nebo výrobu chladu podle momentálního požadavku uživatele,“ vysvětluje princip výměníků jeho spoluautorka Zuzana Klečková.

Patentované spalinové výměníky přinesou firmě FLÍDR s.r.o., která uzavřela s VŠB-TUO smlouvu o převodu technického řešení k využití patentu konstrukce těchto výměníků, zvýšení energetické soběstačnosti a snížení ekologických dopadů. Připravované originální řešení celého energobloku v areálu společnosti počítá s využitím odpadního tepla spalin pro vytápění celého areálu společností FLÍDR s.r.o. a Flídr plast s.r.o.

Na patentovaném technickém řešení specializovaného spalinového výměníku se podílela Adéla Macháčková s kolegyní Zuzanou Klečkovou z Katedry tepelné techniky společně z kolegy z Katedry tváření materiálu (Radim Kocich) a z Katedry robotechniky (Milan Mihola). Vývoj zařízení trval dva roky.

Spolupráce s firmou FLÍDR s.r.o., prodejem patentu nekončí, protože společnost projevila zájem nadále pokračovat ve spolupráci s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava na různých úrovních. Prodej patentu byl zrealizován díky útvaru Komercializace výsledku vědy
a výzkumu, který spadá pod Centrum podpory inovací VŠB-TUO.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve třech univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech
v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

 

Vloženo: 16. 2. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět