Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

Děti studentů a zaměstnanců VŠB-TUO trávily jarní prázdniny v kampusu školy

Univerzita pořádala již třetí ročník jarního tábora Techcamp 2016 pro 33 děti studentů a zaměstnanců univerzity.

„Program jarního tábora jsme letos vedle návštěv laboratoří a volnočasových a sportovních aktivit rozšířili o návštěvu Technického muzea Kopřivnice a města Štramberk,“ říká jedna z organizátorek Techcampu Monika Chmelařová. Děti se tak seznámily nejen se současnými technickými vymoženostmi, ale podívaly se i více do historie našeho regionu v jeskyni Šipka ve Štramberku a prohlédly si průmyslové exponáty v muzeu.

Na katedře kybernetiky byli táborníci rozděleni podle věku a schopností. Větší děti si mohly sestavit a naprogramovat robotky či různá vozítka, mladší děti si zajezdily s autíčky a jinými hračkami. Na katedře energetiky si děti zasoutěžily se zařízením na výrobu popkornu a budou řešit kvíz s tematikou třídění odpadu.

Vedle sportovních aktivit v tělocvičně a na kolejích, výtvarných a jiných tvořivých činností se dětem představila i skupina historického šermu. Šermíři dětem představili historický a scénický šerm a historická řemesla jako například pletení historických oděvů.

Tematicky se všechny aktivity nesly v duchu animovaného filmu „Já padouch“, takže celý týden se nám na univerzitě budou potulovat MIMONI. „Dětem se snažíme vysvětlovat komplexní a složitá témata prostřednictvím vyprávění příběhů, které jsou jim blízké. Věříme, že tak u nich dokážeme vzbudit zájem i o složitější vědní obory,“ říká rektor univerzity Ivo Vondrák.

Jarní tábor je další z řady popularizačních aktivit univerzity, která se těší velkému zájmu dětí a rodičů. Vedle jarních táborů VŠB-TUO realizuje letní tábory s přírodovědnou a technickou tématikou, netradiční vědecké show, volnočasové kroužky a kreativní dílny nebo exkurze a semináře.

 

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve třech univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

 

 

Vloženo: 24. 2. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět