Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava budou soutěžit roboti!

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO proběhne v pátek 4. března 2016 školní kolo soutěže NXP Cup 2016. Jde o celosvětovou soutěž v sestavování a programování modelů mobilních robotů. Soutěž startuje v 9:00 hodin. Vítěz školního kola soutěže získá nejen cenu děkana fakulty, ale bude zastupovat VŠB-TUO na evropském kole NXP Cup 2016 v Bratislavě.

„Studenti sestavují autonomní mobilní robot v podobě čtyřkolého „Ackermannova“ podvozku s pohonem zadních kol a řízením ovládaným modelářským servomechanismem. Řídicí jednotka NXP umožňuje řízení hlavního pohonu, směru pohybu a snímání scény před robotem pomocí řádkové CCD kamery,“ říká Bohumil Horák z Fakulty elektrotechniky a informatiky. „Seznámení se s produkty NXP, naprogramování řídicí jednotky pro snímání vodicí čáry soutěžní trati, řízení směru a rychlosti pohybu robotu je vedle týmovosti, komunikace a dalších aspektů, hlavním technickým cílem soutěže,“ doplňuje Horák.

Zkouška na trati soutěže v místnosti EA 155 začíná 4. března již v 8:00 hodin, samotná soutěž startuje v 9:00 hodin.

NXP Cup je celosvětovou soutěží, kde studentské týmy sestavují, programují a soutěží s modely autonomních mobilních robotů. Robot, který projede soutěžní trať
bez vykolejení a bez zásahu obsluhy a v co nejkratším čase, zvítězí. Všech 5 robotů fakulty se již připravuje na evropskou soutěž NXP Cup 2016, kterou organizuje STU v Bratislavě dne 10. března 2016.

Pro rychlé uvedení do problematiky studentům a zájemcům o programování autonomních mobilních robotických systémů poskytuje NXP mechanické
a elektronické komponenty. Pravidla soutěže určují nejen traťové podmínky, ale také striktně vyhrazují provedení soutěžních strojů.

Za VŠB-TUO je garantem soutěže laboratoř robotických systémů EB307 katedry kybernetiky a biomedicínského. Navazuje na velmi dobré výsledky v soutěži
a v průběhu minulých let získala 5 sad mobilních robotů, s nimiž se studenti seznamují, sestavují je a modifikují je v rámci výukové i mimovýukové činnosti.
Do aktivit jsou zapojeny i další laboratoře jako např. Laboratoř mikrokontrolérů
a vestavných řídicích systémů EB308, Laboratoř senzorů a měření neelektrických veličin EB304 a Prototypová laboratoř CPIT C112. Studenti mohou testovat své roboty na tréninkové trati, kterou si sestavili v místnosti EA155.

NXP Cup, dříve Freescale Cup a Intelligent Car Race byl poprvé vyhlášen v Koreji
v roce 2003 na Hanyang University a hostil 80 studentských týmů. Od té doby se NXP Cup rozšířil do Číny, Indie, Malajsie, Latinské Ameriky, Severní Ameriky a Evropy. Účastní se jej ročně více než 500 škol a 15.000 studentů.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 165 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve třech univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí
na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace
na www.vsb.cz.

 

Vloženo: 3. 3. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět