Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 3. 2018!

Tým pedagogů a studentů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO naučí veřejnost stavět budky pro čmeláky

Studenti a pedagogové Fakulty elektrotechniky a informatiky připravili technologii, která umožní elektronické monitorování a přenos informací o teplotě, vlhkosti a dalších projevech uhnízděných čmeláků. Monitorovací zařízení nainstalují v Českém Těšíně v rámci workshopu „Postav si svou budku pro čmeláka“, který se uskuteční 18. března v centru Trianon.

„Studenti a veřejnost se na úvodní přednášce workshopu dozví řadu informací o biologii a životním cyklu čmeláků, jejich hospodářském významu, vztahu k rostlinám, chovu a možnostem podpory jejich udržení v krajině. Tým Společného výzkumného a monitorovacího centra Trianon pro účastníky připravil návod na stavbu hnízdní budky. V druhé části workshopu si účastníci pod vedením pedagogů a techniků VŠB-TUO sestaví svou vlastní „budku pro čmeláka“, říká Bohumil Horák z týmu SAZE Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Univerzitní pracoviště SAZE z Fakulty elektrotechniky VŠB – Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s aktivními studenty připravili technologii, která v nejbližší době umožní elektronické monitorování čmeláků. Konkrétně bude monitorovat jednu ze sestavených budek a bude přenášet informací o teplotě, vlhkosti a dalších projevech uhnízděných čmeláků na internet. „Získané základní znalosti a zkušenosti pak mohou výrobci čmeláčích budek uplatnit při jejich umístění v terénu, doplňování krmiva, čištění a monitorování během celého roku a třeba i v dalším období,“ doplňuje Horák.

Workshop se koná v pátek dne 18. 3. 2016 od 17:00hod v prostorách Společného výzkumného a monitorovacího centra Trianon a VŠB-TU Ostrava a TRIANON zs., Na Horkách 1701, Český Těšín.

Workshop „Postav si svou budku pro čmeláka“ směřuje k rozšíření aktivit Společného výzkumného a monitorovacího centra Trianon a VŠB-TUO v Českém Těšíně v informovanosti veřejnosti, podchycení zájmu mládeže o problematiku a její aktivní zapojení do dalších činností centra.

Čmeláci patří mezi nejdůležitější opylovače mnoha zemědělských a i divoce rostoucích rostlin v našem zeměpisném pásmu. Jejich úbytek je pozorován a popisován již od roku 1959. Původně byl pokles jejich druhové pestrosti připisován na vrub nedostatku hnízdních území a negativnímu působení člověka (likvidace mezí, remízků a vypalování stařiny). Současný razantní pokles výskytu opylovačů je přičítán především vzniku monokultur a tím trvalého nedostatku potravy. Příčin je však pravděpodobně více. V ČR bylo v minulosti pozorováno 28 druhů čmeláků (31 druhů na Slovensku). V současnosti byl na Moravě pozorován výskyt 17 druhů. V intenzivně obhospodařovaných oblastech jen 7.

Společné výzkumné a monitorovací centrum Trianon (SVMC Trianon) bylo založeno v roce 2014. Je spravováno, monitorováno a provozováno týmem "Systémy alternativních zdrojů energií" (SAZE) katedry Kybernetiky a BMI Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Poskytnuté zázemí, které je aktivně využíváno pro organizaci kroužků a volnočasových aktivit studentů a žáků škol města Český Těšín a z blízkého okolí je vybaveno unikátním propojením energetických technologií obnovitelných a alternativních zdrojů energií, akumulací energií a spojení s elektromobilitou, které mají demonstrovat budoucí nasazení smart technologií pro domy nezávislé na energiích a na vodě. Centrum nabízí i řadu dalších aktivit (Postav si svůj solární kolektor, stáže studentů v oblasti recyklace, apod.). V neposlední řadě možnost seznámit se s instalovanými technologiemi pro veřejnost formou exkurzí a seminářů.

Pro více informací sledujte webovou stránku http://saze.vsb.cz.

 

Vloženo: 17. 3. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět