Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 2. 5. 2016!

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2016“.

Podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení soutěže o udělení ocenění za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „ocenění“), náležitosti, termín a způsob podávání návrhů na ocenění stanoví Statut ocenění a Jednací řád hodnotící komise, vydaný Ministerstvem zemědělství dne 29. 2. 2016.

Návrhy na ocenění je nutné předložit na sekretariát odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město), a to do 22. dubna 2016 nejpozději do 15.00 hodin. Návrhy musí být doručeny v uzavřené obálce, na které bude nadepsán text: „Neotvírat – ocenění VaV za realizovaný výsledek 2016“. Za rozhodující bude v případě zaslání poštou nebo kurýrní službou považováno datum doručení, nikoliv datum odeslání!


Ze soutěže budou vyřazeny návrhy doručené po termínu uzávěrky přijímání návrhů a návrhy, které nebudou splňovat požadované náležitosti.

V příloze naleznete Statut a jednací řád, Přihlášku do soutěže, Text vyhlášení

 

Vloženo: 23. 3. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět