Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 4. 2016!

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2016

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2016
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž pro mladé vědecké pracovníky o udělení ocenění „Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2016“.

Podmínky pro vyhlášení a vyhodnocení soutěže o udělení ocenění pro mladé vědecké pracovníky za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen „ocenění“), náležitosti, termín a způsob podávání návrhů na ocenění stanoví Statut ocenění a Jednací řád hodnotící komise, vydaný Ministerstvem zemědělství dne 29. 2. 2016.

Návrhy na ocenění je nutné předložit na sekretariát odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství Ministerstva zemědělství (Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město), a to do 22. dubna 2016 nejpozději do 15.00 hodin. Návrhy musí být doručeny v uzavřené obálce, na které bude nadepsán text: „Neotvírat – ocenění VaV pro mladé vědecké pracovníky 2016“. Dokumentace včetně formuláře (přihlášky do soutěže) se současně předkládá elektronicky na adresu jan.budsky@mze.cz. Za rozhodující bude v případě zaslání poštou nebo kurýrní službou považováno datum doručení, nikoliv datum odeslání!

Nejlepší návrhy na ocenění budou vybrány na základě ústní prezentace konané 28. 6. 2016. O místu a čase ústní prezentace budou vybraní autoři návrhů na ocenění včas informováni.


Ze soutěže budou vyřazeny návrhy doručené po termínu uzávěrky přijímání návrhů a návrhy, které nebudou splňovat požadované náležitosti.

V příloze naleznete Status a jednací řád, Přihlášku do soutěže, Text vyhlášení

 

Vloženo: 23. 3. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět