Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 12. 2016!

VII. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí

VII. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí
Konference se bude konat ve dnech 7. - 8. 11. 2016 v sídle Centra dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno.

Dovolujeme si Vás pozvat na sedmý ročník česko-slovenské konference Doprava, zdraví a životní prostředí, která se bude konat ve dnech 7. – 8. 11. 2016 v sídle Centra dopravního výzkumu v Brně.

Cílem letošního ročníku konference je přinést nové informace a poznatky z oblasti udržitelné mobility a jejího plánování ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví.

Konference je určena pro pracovníky vysokých škol, výzkumných ústavů, zaměstnance státní správy a samosprávy, studenty a odbornou veřejnost. Akce je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Veškeré informace naleznete v přiloženém cirkuláři a na webových stránkách http://dzzp2016.cdv.cz/.

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

  • Dopravní plánování, zpracování plánů městské udržitelné mobility;
  • Doprava a zdraví člověka – hluk a znečištění složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda);
  • Čistá doprava – alternativní energie a paliva, LCA.

MÍSTO KONÁNÍ

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Tel: (+420) 541 641 711
Fax: (+420) 541 641 712

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
do 31. 5. 2016 přijímání přihlášek referátů a plakátových sdělení (abstrakty)
do 10. 6. 2016 sdělení o přijetí příspěvku
do 19. 8. 2016 odevzdání příspěvků – full texty
do 19. 8. 2016 vypracování recenzí a opravy příspěvků
do 21. 10. 2016 závazná registrace a úhrada vložného

 

 

Vloženo: 8. 4. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět