Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2017!

„Pouhá výměna malých kotlů nemusí vést k čistějšímu ovzduší,“ říká SMOKEMAN z VŠB – Technické univerzity Ostrava

Jiří Horák, alias SMOKEMAN, se se svým týmem z Výzkumného energetického centra VŠB – Technické univerzity Ostrava dlouhodobě věnuje problematice spalování tuhých paliv v domácnostech. Na základě praktických zkušeností upozorňuje na možné problémy, které se objevují v rámci výměny starých kotlů za nové.

Řada domácností nakupuje nové kotle díky kotlíkovým dotacím. Produkce znečišťujících látek při spalování tuhých paliv však závisí také na dalších faktorech než jen na novém spalovacím zařízení. Do spalovacího zařízení se musí dávat správné palivo, kotel se musí dobře nastavit a obsluhovat, a v neposlední řadě se o něj a spalinovou cestu řádně starat.

„Kotlíkovou dotaci“ je možné získat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Dotaci lze použít na zdroj vytápění - tepelná čerpadla a kotle na plyn a pevná paliva a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. „Pro snížení emisí znečišťujících látek nestačí mít jen dobré spalovací zařízení, musí se do něj také dávat správné palivo, dobře kotel obsluhovat, nastavit a v neposlední řadě se o něj a spalinovou cestu řádně starat,“ říká Jiří Horák vedoucí zkušebny spalovacích zařízení z Výzkumného energetického centra VŠB-TUO.

Dle dotačních podmínek může být podpořena pouze instalace kotlů na tuhá paliva splňující požadavky na tzv. EKODESIGN. Pro snazší orientaci žadatelů o dotaci vytvořil Státní fond životního prostředí seznam kotlů, na které se dotace vztahuje. Seznam je otevřený a jednotliví výrobci do něj mohou přihlašovat své výrobky, které splnily požadované parametry. Na štítku každého kotle je uvedena „třída kotle“ (3 až 5, kdy nejlepší je pátá třída). „V té souvislosti je nutné si ujasnit, že tento údaj „pouze“ ukazuje na to, že při „certifikaci“ na zkušebně, kdy byly podmínky optimální, daný kotel splnil požadované limitní hodnoty pro účinnost a emise. Nic více, nic méně a na to bychom měli pamatovat při úvahách o zlepšení ovzduší po kotlíkové dotaci. Dosáhnout „štítkových parametrů“ v reálném provozu není vůbec jednoduché,“ upřesňuje Horák.

Pojem „moderní kotel“ nemá nic společného s datem jeho pořízení, podstatné je, jaká je použitá technologie tedy způsob přívodu paliva a vzduchu, konstrukce spalovací komory, výměníku apod. Kotel a spalinová cesta tvoří jeden celek, a pokud nejsou řádně udržovány, mohou se provozní parametry kotle v čase výrazně zhoršovat. Proto by bylo vhodné mít nějakou informaci o tom, zda kvalita spalování zůstala na vysoké úrovni anebo se zhoršila a jak. „V Německu, což je lídr v oblasti vytápění domácností biomasou, taková měření provádí kominíci jednou za dva roky od výkonu 4 kW, a to včetně měření množství prachových částic. Měření není samospásné a má svá omezení, ale souvisí s tím, co opravdu z našich komínů vychází. Říkám tomu STK kotlů, umíte si představit, že by vám na STK u vašeho auta kontrolovali jen doklady a štítkové hodnoty? Takto je totiž nyní nastavena legislativa ohledně kontrol kotlů v domácnostech. Co by to řeklo o tom, zda auto brzdí, svítí a jak dobře hoří palivo ve válci motoru?,“ vysvětluje Jiří Horák současná úskalí kvality spalování. Pro jejich odstranění navrhuje pravidelná měření složení spalin a komínových ztrát. Jen tak budou domácnosti produkovat méně emisí znečišťujících látek, což je hlavní cíl kotlíkových dotací.

Více informací naleznete v celém článku KOTLÍKGATE, který byl publikován pod tímto odkazem: http://m.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/13735-kotlikgate

Jiří Horák realizuje Edukativní show „Smokeman zasahuje,“ která je určena jak pro děti tak i dospělé a nabízí řadu zajímavostí z oblasti topení a kvality ovzduší. Cílem show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti.

 

Vloženo: 6. 6. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět