Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2017!

Pět akademických pracovníků VŠB-TUO obdrželo profesorský titul

Hned pět vědců z naší univerzity obdrželo nejvyšší vědecko-pedagogickou hodnost.

Slavnostní akt při příležitosti jmenování a předání dekretů dvěma profesorkám a třem profesorům proběhl 21.6. 2016 ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy v Praze.

„Kandidáty navrhují vědecké rady univerzit po velmi náročném profesorském řízení. Jsem proto velmi rád, že se náš akademický sbor rozrostl hned o pět profesorů,“ říká rektor univerzity Ivo Vondrák.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal už 17. května 2016 52 rozhodnutí o jmenování profesorem. Tato rozhodnutí podléhají kontrasignaci předsedou vlády. Mezi jmenovanými se objevilo i pět pracovníků VŠB-TUO, z toho dvě ženy:

 • doc. RNDr. Marie Duží, CSc. za obor Informatika
  Marie Duží působí na Katedře informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky. Přednáší například Teorii formálních systémů nebo Matematickou logiku. Je autorkou řady odborných článků a publikací a řešitelkou řady projektů v oblasti logiky, umělé inteligence nebo e-learningu.

 

 • doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. za obor Systémové inženýrství a informatika
  Dana Šalounová přednáší na Katedře matematických metod v ekonomice Ekonomické fakulty. Profesně se věnuje teorii algeber vícehodnotových logik a aplikacím statistických metod v medicíně a ekonomii. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků a publikací.

 

 • doc. Ing. et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc, MBA za Ekonomii
  Luboš Komárek působí na Katedře národohospodářské Ekonomické fakulty a zároveň v České národní bance. Byl prezidentem České společnosti ekonomické. Působil v Evropské centrální bance, absolvoval řadu zahraničních pobytů a stáží například v Mezinárodním měnovém fondu, FED v New Yorku, Centrální bance v Chile a jinde. Je autorem řady odborných publikací, je členem redakční rady časopisu Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance.

 

 •  doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. za obor Ekonomie
  Martin Macháček je členem Katedry ekonomie Ekonomické fakulty. Byl předsedou oborové komise Společenských a humanitních věd Grantové agentury ČR. Je členem České společnosti ekonomické. Absolvoval studijní pobyty a stáže ve Velké Británii, Dánsku nebo Finsku. Významně se podílí na internacionalizaci Ekonomické fakulty, potažmo celé VŠB-TUO.

 

 • doc. Dr. Ing. René Pyszko pro obor Tepelná technika v průmyslu
  Rene Pyszko je členem Katedry tepelné techniky Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Věnuje se teoretickému a experimentálnímu výzkumu tepelných procesů
  a energetickému hospodářství. Publikuje v prestižních zahraničních časopisech. Díky jeho aktivitám dochází k prohlubování spolupráce VŠB-TUO se soukromým sektorem, jako například se společnostmi ArcelorMittal a Třinecké železárny.

V roce 2015 byli mezi čtyřicítkou nově jmenovaných vysokoškolských profesorů prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík z Fakulty bezpečnostního inženýrství a prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Řízení ke jmenování profesorem může probíhat na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje obor jmenování nebo alespoň jeho podstatná část.

 

Vloženo: 21. 6. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět