Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 7. 2016!

Česká hlava 2016

Česká hlava 2016
Výzva k podání přihlášek do soutěže Česká hlava 2016. - do 8.7.2016

Soutěž, vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3 a Úřadem vlády České republiky na základě nařízení vlády č. 71/2013 Sb.

V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

  1. Národní cena vlády Česká hlava
  2. Cena společnosti Kapsch, cena Invence
  3. Cena Industrie
  4. Cena Společnosti ČEZ, cena doctorandus za technické vědy
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout o přesunutí nominace do jiné kategorie. Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací na pracovišti není nutný.Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.

Podrobné informace k jednotlivým kategoriím naleznate ve statutu soutěže v příloze nebo zde.

Požadavky na obsah přihlášky naleznete ve statutu u jednotlivých kategorií.

Přihlášky s příslušnou dokumentací v elektronické podobě zasílejte do 10.7.2016 na adresu lukas.kubac@vsb.cz , nebo přímo organizátorovi na adresu kontakt@ceskahlava.cz

Pozn.: přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být také zaslány přímo na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT, z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, nebo v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací – v elektronické formě naskenovány).

Vloženo: 28. 6. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět