Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 12. 2018!

Fakulta stavební prodala licenci na software do Slovinska

Fakulta stavební prodala licenci na software do Slovinska
Zájem o software vyvinutý jednou z fakult VŠB - TU Ostrava se objevil i v zahraničí.

V roce 2015 prodala univerzita licenci na jeho užívání prostřednictvím firmy EKON, spol. s r.o. dolu Premogovnik (Velenje) ve Slovinsku.

Spolupráce však mezi všemi stranami nekončí. „V současné době se v rámci nově uzavřené smlouvy vyvíjí na Katedře stavební mechaniky software pro výpočet únosnosti uzavřené ocelové výztuže pro podmínky uvedeného slovinského dolu,“ říká docent Petr Janas z Fakulty stavební VŠB-TUO.

Pracovníci fakulty vyvinuli software pro výpočet únosnosti ocelových obloukových výztuží důlních děl. V programu je možné vypočítat únosnost nepoddajné i poddajné otevřené ocelové výztuže. Na zpracování software se podíleli Petr Janas a Karel Janas z Katedry stavební mechaniky Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava. Software byl vyvinut v rámci řešení výzkumného projektu Technologické agentury ČR. Lze jej instalovat na běžný počítač vybavený systémem Microsoft Office.

Fakulta software v roce 2013 předala hlavnímu řešiteli zmíněného projektu, firmě ArcelorMittal Ostrava a.s., která důlní výztuže sama vyrábí. O rok později byl software využit při doplňkové činnosti Katedry stavební mechaniky Fakulty stavební k výpočtu únosnosti křížů a odboček v podmínkách OKD. Výpočtový model, implementovaný do softwaru, předpokládá dvojkloubové uložení obloukové výztuže a zatížení aktivním spojitým zatížením působícím shora a z boků důlního či podzemního díla. Ve výpočtu je zohledněn také prokluz ve spojích mezi díly výztuže. Rovněž je možné kombinovat spojité zatížení se zatížením bodovým.

Vloženo: 23. 8. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět