Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 11. 2016!

Pozvánka na odborné akce

rádi bychom vás jménem portálu www.TretiRuka.cz pozvali na níže uvedené odborné akce, které pořádá České ekologické manažerské centrum, z.s.

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A INOVACÍ, PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY NA PODPORU VaVaI - ZDARMA
22. září 2016, Praha
Cílem semináře je upozornit na novinku v podobě metodiky Environmental Technology Verification (ETV), jako dobrovolného nástroje na podporu komercionalizace aplikovaného výzkumu a inovací a otevřít diskusi k jeho širšímu využití. O připravovaných výzvách na podporu aplikovaného výzkumu a inovací a jejich hodnocení budou informovat významní poskytovatelé a také představitelé zainteresovaných ministerstev.
Přihláška a více informací: http://www.tretiruka.cz/eu-etv/seminar/

NAŘÍZENÍ REACH A CLP 2016
29. září 2016, Praha
Bezpečnostní listy, expoziční scénáře, komunikace v dodavatelském řetězci, klasifikace, označování a balení, problematika předmětů vč. SVHC látek, a další aktuální informace z chemické legislativy. Seminář je určen pro následné uživatele a zaměří se především na praxi.
Přihláška a více informací: http://www.tretiruka.cz/chlp/seminare/narizeni-reach-a-clp-2016-29-9/

BIOCIDY A DETERGENTY 2016
6. října 2016, Praha
Aktuálním informace z problematiky biocidů s důrazem na aktuální novelu zákona o biocidech. Předmětem budou mimo jiné základní povinnosti, označování, problematika účinných látek a získávání povolení.
Přihláška a více informací: http://www.tretiruka.cz/chlp/seminare/biocidy-a-detergenty-2016-6-10/

ENERGY TOUR 2016 (EPC, ENERGETICKÝ AUDIT, PENB) - ZDARMA
11. října, 25. Října, 16. Listopadu (Praha, Jihlava, Olomouc)
Cyklus seminářů zaměřený na aktuální témata z oblasti energetiky. Poskytování energetických služeb se zárukou nejen ve veřejném sektoru cílí na podporu využívání efektivního nástroje pro realizaci úsporných opatřeních, která mohou být výhodně financována z dosažených úspor. Energetický audit a management hospodaření s energií přinese aktuální informace z problematiky, zkušenosti z praxe a zejména pak upozorní na připravované změny. Průkazy energetické náročnosti budov se zaměří na podporu kvality zpracovávaných průkazů. Diskutovány budou také legislativní povinnosti uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v infomačních materiálech a povinnosti opatření průkazu. Akce probíhají pod záštitou Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Olomouckého kraje.
Přihláška a více informací: http://www.tretiruka.cz/energie/energy-tour-2016/

3. ročník konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ
24. – 25. října 2016, Praha
Konference zaměřená na oblast předcházení vzniku odpadů s podtitulem „Na pomoc oběhovému hospodářství“. Součástí bude řada příkladů z praxe a novinek, metodiky a nástroje pro předcházení vzniku podnikových odpadů a udržitelnou spotřebu a výrobu, a také možnosti ekonomické podpory projektů. Záštitu nad konferencí převzal předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka.
Přihláška a více informací: http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/konference-pvo-2016/

VYŠLO NOVÉ ODPADOVÉ FÓRUM: OD VIDLÍ AŽ PO VIDLIČKU
Blíží se chladivé podzimní dny a nastává čas sklizně. Ne každý kus zeleniny či ovoce se ovšem dočká naplnění smyslu své existence. Podle statistik na talíř se k nám dostane pouze třetina. Ovoce a zelenina totiž patří mezi nejvíc plýtvané potraviny. Zářijové číslo odpadového fóra se tedy zaměřilo na plýtvání v každém úseku potravinového řetězce: slovy šéfredaktorky Jany Drábkové od vidlí až po vidličku. Více informací: http://www.tretiruka.cz/of/

POŘADATEL AKCÍ:
České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC)
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
Tel.: 274 784 417, FAX.: 274 775 869
http://www.cemc.cz, cemc@cemc.cz
IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

S pozdravem
Ing. Jiří Študent ml., CEMC
Redakce www.TretiRuka.cz
602 617 616

 

Vloženo: 13. 9. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět