Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2020!

Stipendia na VŠB-TUO nejsou jen pro premianty

Nový semestr se blíží a s ním do Ostravy přijíždějí také zahraniční studenti, o které se na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava bude starat Erasmus Student Network VŠB-TUO (dále jen ESN). Členové ESN jsou zároveň studenty univerzity a pro své zahraniční kamarády každý semestr připravují nové aktivity.

Stipendia poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a samozřejmě univerzita, a to ze svého stipendijního fondu nebo také ze svých výnosů. Pokud se jedná o mimořádně nadaného studenta, který má vynikající studijní průměr, rozdělují fakulty prospěchová stipendia, která se ve většině případů vyplácí ve třech stupních. Na Fakultě elektrotechniky a informatiky student může získat až 35 000 korun. Prospěchová stipendia jsou vyplácena také ekonomům, na Ekonomické fakultě si tak s výborným studijním průměrem může student přijít až na 30 000 korun. Tuto formu stipendií přidělují svým studentům také další fakulty VŠB-TUO a jeho výše se liší podle jednotlivých fakult.

 Fakulty vyplácí také mimořádná stipendia a to například nadějným sportovcům, vědcům a vynálezcům, studentům, kteří se aktivně podílí na propagaci univerzity. „Studenti pomáhají na akcích, jako jsou například Den země, Dny otevřených dveří, Festival v ulicích, pracují ve studentských organizacích, v našem planetáriu nebo na jiných popularizačních aktivitách,“ upřesňuje Klára Janoušková, tisková mluvčí univerzity. Stipendii se podporuje také darování krve a svým studentům pak za odběr plazmy nebo krve rozdělují peníze třeba Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Fakulta elektrotechniky a informatiky nebo Hornicko-geologická fakulta. Některé fakulty oceňují dárcovství také bronzovou, stříbrnou či zlatou plaketou. Mimořádná stipendia jsou vyplácena také studentům, kteří získají bakalářský či inženýrský titul s vyznamenáním a mají tak červený diplom. Pokud se student po získání titulu inženýr rozhodne pokračovat v terciárním, tedy doktorském stupni studia, pak ho univerzita stipendiem taktéž podpoří a je mu po dobu prezenční formy studia vypláceno stipendium měsíčně. 

Univerzita vyplácí stipendia také za internacionalizaci, a to studentům, kteří vyjeli studovat do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, Stipendia VŠB-TUO či jako tzv. free movers. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava poskytuje svým studentům také sociální a ubytovací stipendium.

Vloženo: 14. 9. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět