Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Aktuální dotační příležitosti

Aktuální dotační příležitosti
Centrum projektové podpory připravilo informace o aktuálních příležitostech v oblasti dotací spolu s některými dalšími zajímavými informacemi.

VYHLÁŠENÉ VÝZVY
1. INTER – TRANSFER - podpora zapojení českých vědeckých pracovníků do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných v zahraničí; uzávěrka 4. října 2016; PŘÍLOHA + ODKAZ

2. INTER – VECTOR - posílení zastoupení české vědecké komunity v řídících orgánech špičkových mezinárodních institucích nevládního charakteru; uzávěrka 4. října 2016; PŘÍLOHA + ODKAZ

3. INTER – INFORM - podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve VaVaI v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech VaVaI; uzávěrka 4. října 2016; PŘÍLOHA + ODKAZ

4. Mezinárodní visegrádský fond / VUSG – propagace a podpora vývoje a zahájení významných univerzitních kurzů a studijních programů; uzávěrka 10. listopadu 2016 (každoročně); PŘÍLOHA + ODKAZ

5. H2020: Teaming Phase 1 – podpora vytvoření nových center excellence nebo upgrade stávajících center v ČR; uzávěrka 15. listopadu 2016; PŘÍLOHA + ODKAZ

6. Mezinárodní visegrádský fond / Small Grants – podpora projektů s regionálním významem mezi subjekty ze zemí V4 v oblastech: vědecká výměna a výzkum, vzdělávání a budování kapacit, přeshraniční spolupráce, životní prostředí, regionální rozvoj, podnikání, turistika a další; uzávěrka 1. prosince 2016; PŘÍLOHA + ODKAZ

7. Mezinárodní visegrádský fond / Standard Grants – podpora realizace delších (max. 12 měsíců) projektů mezi subjekty ze zemí V4; uzávěrka 1. prosince 2016; PŘÍLOHA + ODKAZ

8. Operační program Životní prostředí – aktualizovaný harmonogram výzev + výzva č. 39: zateplení stávajících veřejných budov; uzávěrka 20. prosince 2016; PŘÍLOHA + ODKAZ

9. Podpora podávání ERC grantů / GAČR – grantové projekty pro podporu ERC žadatelů určeny řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů; průběžná výzva; PŘÍLOHA + ODKAZ

10. INTER-EXCELLENCE – databáze expertů – výzva k předkládání žádostí pro zařazení do databáze expertů určena organizacím i jednotlivcům; PŘÍLOHA + ODKAZ

11. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika – prodloužení termínu pro příjem žádostí do 31. října 2016; ODKAZ

SEMINÁŘE
12. Mezinárodní seminář „How to Best Attract Talented Researchers“ – seminář se bude věnovat problematice „Human Resources Strategy for Researchers“ a především praktickým informacím týkající se implementace „HR award“; účast doporučena zástupcům z výzkumných institucí, které plánují realizovat projekt na podporu implementace „HR award“ v rámci výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV); uskuteční se 24. ledna 2017 v Brně; PŘÍLOHA + ODKAZ

13. II. Česko-norská výzkumná konference – Praha 2016 – konference se zaměřením na Česko-norský výzkumný program CZ09 je pořádána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; uskuteční se 8. listopadu 2016 v Praze, v prostorách Iris Hotel Eden; PŘÍLOHA + ODKAZ

Další otevřené výzvy naleznete na internetových stránkách Centra projektové podpory http://cpi.vsb.cz/cpp/dotacni-vyzvy-a-verejne-souteze/.

 

Mgr. Petra Burová
projektový manažer

Centrum podpory inovací | Centrum projektové podpory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172 | 708 33 Ostrava-Poruba

e-mail: petra.burova@vsb.cz | web: cpi.vsb.cz | telefon: +420 597 329 201

 

 

 

Vloženo: 15. 9. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět