Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 11. 2016!

Výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

Lhůta pro nominaci kandidátek a kandidátů končí dnem 30. listopadu 2016. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2017.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2017 je třeba zaslat Kanceláři GA ČR v písemné formě nebo elektronicky na formuláři GA ČR podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem zaměstnavatele (lze i prostřednictvím Informačního systému datových schránek – ISDS: a8uadk4) na e-mailovou adresu podatelna@gacr.cz nejpozději do 30. listopadu 2016.

Vloženo: 26. 9. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět