Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2020!

Dokáží české firmy a univerzity čelit průmyslové revoluci?

Jsou české podniky a univerzity připraveny na vlnu technologických změn, kterou s sebou přináší nastupující průmyslová revoluce? Výrobní prostředí je díky vysokorychlostnímu internetu formováno nástupem autonomních robotů, počítačových simulací, virtualizací, 3D tiskem nebo rozšířenou realitou. Významné technologické a strukturální změny zasáhnou celý průmysl i většinu ostatních rezortů, trh práce, vědu a výzkum.

Vznikají nové výzvy, ale také netušené příležitosti nejen pro průmyslové podniky. Dá se očekávat, že na trhu uspějí firmy, které do praxe zavedou nejmodernější technologie, což ovšem povede k zániku řady výrobních profesí. Vytlačeny budou jednoduché a opakující se činnosti. Pracovní pozice vyžadující kreativitu jsou ohroženy minimálně, zatím totiž nejdou automatizovat. Připravenost obyvatel je v současné době nízká, převládají absolventi humanitních oborů, vzdělávací systém i jednotlivé obory je nutné změnit. Pracovní trh je tedy potřeba připravit už teď, což vede i ke změně vzdělávacího systému s důrazem na interdisciplinární připravenost absolventů.

V důsledku těchto změn hostila Ostrava 7. září konferenci Průmysl 4.0, kterou uspořádal CzechInvest společně s VŠB  -Technickou univerzitou Ostrava a dalšími institucemi.  Sešli se zde zástupci vysokých škol a firem z celé republiky, aby společně diskutovali hlavní rysy nastupující průmyslové revoluce a dopady z pohledu vysokoškolského vzdělání, výzkumu i firemní praxe.

Hovořilo se o budování inteligentních továren, které budou aplikovat nejmodernější technologie, především integrované IT systémy. Výrazně se rozvine komunikace mezi stroji. Stroje a počítače tak obstarají až 75 % veškerých procesů. Zkrátí se doba dodání, zvýší se energetická a materiálová účinnost.

Vystoupil mimo jiné i Jan Rosický, spolumajitel high-tech společnosti Invent Medical, která vyvíjí a  zhotovuje protetické pomůcky a unikátní dětské helmy, tzv. kraniální ortézy, na léčbu polohových deformit lebky u dětí. Při výrobě používají nejmodernější digitální technologie.

“Aplikujeme technologii Direct Digital Manufacturing v oboru ortotiky a protetiky tak, abychom dokázali inovovat nejen produkt, ale i proces a byznys model. Pomocí 3D skenování, počítačového modelování a 3D tisku dokážeme produkty vytvářet přesně na míru každému pacientovi. Tyto produkty budou osazeny smart sensory pro sledování průběhu léčby a její optimalizaci. Vyvíjíme inteligentní designový algoritmus, který nám dále umožní celý proces virtualizovat a automatizovat. Věříme, že budeme schopni nabídnout náš produkt pacientům z Ostravy, ale i Tokia, či New Yorku již pár hodin po objednání,” říká Rosický.

Právě firmy, které dokáží rychle reagovat na nastupující změny a také z nich těžit, dokáží udržet konkurenceschopnost svou i České republiky jako takové.

Zásadní změny musí ovšem nastat také ve vzdělání a vysokoškolském výzkumu. Očekává se prudký rozvoj v oblasti umělé inteligence i biotechnologií a v oblasti komunikačních, informačních a výpočetních technologií. Jazyková vybavenost bude samozřejmostí. Čistě technologické znalosti ustoupí komplexním schopnostem navrhnout vhodné řešení.

„Univerzita bere nástup čtvrté průmyslové revoluce jako výzvu. Jedním z prvních kroků k jejímu naplnění je akreditace nového studijního programu  „Počítačové systémy pro průmysl 21. století“, ve kterém budeme od školního roku 2016/2017 na Fakultě elektrotechniky a informatiky vychovávat absolventy připravené pro Průmysl 4.0,“  uvádí rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Univerzita také usiluje o vybudování „chytré továrny“, ve které studenti uvidí komplexní spojení všech technologií v rámci demonstrační výrobní linky a kde si prakticky vyzkouší konfiguraci jednotlivých prvků těchto technologií.

Samotná spolupráce škol s podniky musí být nastavena tak, aby vzdělání drželo krok s rozvojem moderních technologií. Vzdělávací systém musí dostatečně rozvíjet potenciál všech studentů, podporovat jejich kreativitu a vyhledávat talenty. Průmysl potřebuje motivované, podnikavé a kreativní absolventy škol s kritickým myšlením, schopností řešit problémy a rozhodovat se. Uzavřenost škol není možná a musí respektovat v dostatečném rozsahu potřeby průmyslové praxe.

Vloženo: 9. 9. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět