Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 10. 2020!

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO se úspěšně prezentovala v Bruselu

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO se úspěšně prezentovala v Bruselu
FEI VŠB-TUO představila výzkumné směry na semináři v rámci 13. ročníku Evropského týdne regionů a měst v Bruselu.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava  připravila vystoupení na odborný workshop pořádaný v rámci Evropského týdne regionů a měst v Bruselu. Během celého týdne se konalo více než 120 seminářů, workshopů a debat.

Odborný workshop na téma “Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era” zaštítila Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) spolu se zúčastněnými fakultami Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Českého vysokého učení technického v Praze, Žilinské univerzity v Žilině a Silesian University of Technology Gliwice.

Pořádané aktivity navštíví více než 5000 účastníků nejen z členských států EU, což z akce dělá největší tematickou událost pořádanou každoročně v Bruselu. Cílem je umožnit setkání odborníků z regionů a měst, politiků, podnikatelů, zástupců univerzit a médií s pracovníky institucí EU, např. Evropské komise Evropského parlamentu nebo Rady Evropské unie.

Děkan FEI VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. byl prvním řečníkem a inicioval konání akce ve spolupráci s partnery ze Slovenska a Polska. „Cílem fakulty je aktivně vstupovat do mezinárodních projektů a workshop byl jednou z podpůrných aktivit. Zúčastnili se ho zástupci univerzit z několika členských států Evropské unie i pracovníci institucí EU, kteří připravují návrhy legislativních předpisů. S nimi jsem diskutoval o výzkumných záměrech fakulty v oblasti Průmyslu 4.0,“ doplnil děkan FEI prof. Václav Snášel.

Akce se konala v prostorách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii pod záštitou poslance Evropského parlamentu Ing. Evžena Tošenovského, člena Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Workshop navštívilo téměř 80 zájemců.

 

Michaela Vráželová

FEI VŠB-TUO

+420 737 331 647

michaela.vrazelova@vsb.cz  

Vloženo: 20. 10. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět