Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2016!

Cena TA ČR 2016 v kategorii Ekonomický přínos

Cena TA ČR 2016 v kategorii Ekonomický přínos
V kategorii Ekonomický přínos zvítězil návrh na praktické využití moderních litých kovových pěn ze železa a neželezných kovů jehož spoluřešitelem byla VŠB-TUO - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství.

Ve čtvrtek 20. října 2016 na slavnostním udělení Cen TA ČR 2016 byli oceněni autoři nejlepších projektů aplikovaného výzkumu, podpořených TA ČR.

Ze stovek projektů postoupilo do užšího výběru osmadvacet, které významným způsobem zkvalitňují životy celé společnosti. Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích: Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Originalita řešení. V loňském roce byla přidána pátá kategorie, kterou je Cena budoucnosti. Tu získá po hlasování hostů galavečera přímo v sále vždy jeden ze čtyř vítězných projektů.

Mezi oceněnými je i projekt z VŠB-TUO, který uspěl v kategorii Ekonomický přínos.

Cena v kategorii EKONOMICKÝ PŘÍNOS
Fyzikální a metalurgické aspekty přípravy litých kovových pěn ze slitin železa a neželezných kovů

  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
  • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.

Cílem projektu je studium vlastností zpěněných kovů a způsobů jejich získávání jednoduchou a nenákladnou metodou gravitačního lití do pískových nebo kovových forem. Pro zpěněné kovy, zhotovené postupy podle projektu, budou stanoveny základní fyzikální a mechanické vlastnosti. Výzkum základních mechanismů zpěňování kovů nebyl dosud v České republice realizován.

Bližší informace o oceněném projektu zde.  

Více informací o Slavnostním udělení Cen TA ČR 2016 naleznete zde.

 

Vloženo: 2. 11. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět