Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 11. 2020!

Smokeman z VŠB-TUO učí lidi správně topit

Smokeman z VŠB-TUO učí lidi správně topit
Jiří Horák alias Smokeman z Výzkumného energetického centra VŠB-TUO má své životní poslání – a to naučit veřejnost efektivně a levně topit. Rád baví a zároveň vzdělává žáky základních a středních škol, ale i jejich rodiče pomocí science show, na kterých provádí jednoduché pokusy dokumentující správné spalování.

Konfucius řekl: „ Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ Přesně tohle motto doprovází práci Jirky Horáka. Výzkum v oblasti spalování, kterému se jako vedoucí zkušebny Výzkumného energetického centra VŠB – Technické univerzity Ostrava věnuje, představuje formou zábavné a zároveň vzdělávací science show žákům základních a středních škol, ale také praktickou ukázkou přímo v místě bydliště.

Hlavním cílem Smokemanovy práce je zlepšit životní prostředí, zmenšit kouř vznikající topením v domácnostech a tím přispět k čistějšímu ovzduší. S pojízdnou kotelnou jezdí po vesnicích a městech a učí lidi praktickými ukázkami, jak správně topit. Veřejnost seznamuje s různými typy konstrukcí spalovacích zařízení, jak se o kamna, kotel nebo krb správně starat, aby topení v nich bylo ekologické a zároveň finančně výhodné. „Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína“ to je hned první bod z tzv. Smokemanova desatera správného topiče.

Mezi praktické ukázky patří například měření negativních účinků spalování odpadků oproti spalování suchého dřeva nebo znázornění inverze. Děti se naučí jednoduchý pokus, jak si takovou inverzi mohou pomocí vody, soli a potravinářského barviva samy doma vytvořit. Mezi další pokusy patří třeba měření teploty plamene pomocí termokamery nebo rozdělání ohně pomocí křesadla.

Na představeních Smokemana nechybí vtip, hravost, soutěže a na udržení pozornosti také občasný výbuch, dokumentující chemickou reakci. Trefné přirovnání také pomáhá publiku problematiku spalování lépe pochopit. Jak vysvětluje Smokeman „Kombinace hodně paliva a málo vzduchu je podobná tomu, jako když do velkého kopce chcete v autě jet na pátý rychlostní stupeň“.

Dalším termínem, kdy Smokeman představí svou science show, je čtvrtek 10. listopadu 2016 od 9 do 14 v aule VŠB-TUO, kdy proběhne celouniverzitní den otevřených dveří „Poznej správnou techniku“. Na 10 a poté na 12 hod. jsou připravené 2 zbrusu nové science show, kde Smokeman a popularizátor Michael Londesborough poprvé vystoupí společně.

Vloženo: 2. 11. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět