Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 11. 2019!

VŠB – Technická univerzita Ostrava má nové vedení

VŠB – Technická univerzita Ostrava má nové vedení
VŠB – Technickou univerzitu Ostrava povede prof. Petr Noskievič.

Petr Noskievič, zkušený manažer, dlouhodobě prorektor pro studium a odborník z Fakulty strojní se ujal vedení po tom, co prof. Vondrák nastoupil minulý týden do funkce hejtmana Moravskoslezského kraje.

Profesor Ivo Vondrák byl ve čtvrtek 10. 11. 2016 na ustavujícím zastupitelstvu Moravskoslezského kraje zvolen hejtmanem. Počínaje 11. 11. 2016 byl tedy následně uvolněn z pozice rektora. „Vždy jsem říkal, že  po případném úspěchu v krajských volbách předám funkci rektora tak, ať je zajištěn její kvalitní výkon“, vysvětluje Vondrák. „Jsem proti kumulaci funkcí i platů.“  Jeho nástupcem pověřeným zastupováním rektora se stal prof. Petr Noskievič. 

Prof. Noskievič je současně prorektorem pro studium, v této funkci je již více než 10 let a kromě jiného se například zasadil o získání Diploma Supplement Label pro VŠB-TUO. Tento dodatek k diplomu, který obdrží absolventi, přibližuje budoucím zaměstnavatelům absolventů univerzity obsah studia, úroveň a postavení absolvovaných studijních programů, přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace. Prof. Noskievič je odborníkem na řízení strojů a procesů, modelování, simulaci a tekutinové pohony. Je členem vědeckých rad několika univerzit a člen komise Moravskoslezského kraje pro Rozvoj lidských zdrojů. 

Vondrákovo funkční období by mělo skončit 31. 1. 2018. Po jeho uvolnění z funkce 11. 11.  2016 má univerzita více možností. Tou první je, že ho prof. Noskievič zastoupí do konce funkčního období. Druhou variantou je, že akademický senát rozhodně o vyhlášení předčasných voleb rektora. Rektor je volen akademickým senátem univerzity a to vždy na funkční období čtyř let. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu prezident.

I v této situaci je ale potřeba počítat s tím, že volba rektora trvá v řádu několika měsíců.

Vloženo: 14. 11. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět