Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Testování měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika

Testování měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s firmou Matuš Trade, s. r. o. řešila inovační voucher „Testování měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika“. Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Tato spolupráce byla uskutečněna v  rámci projektu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II (RRC/09/2015) s cílem rozvoje spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi na straně jedné a malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje na straně druhé, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Hlavním cílem projektu bylo testování měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika ve společnosti Matuš Trade, s. r. o. Diagnostika přesnosti obráběcích strojů je nákladná a pro měření je nutné měřicí vybavení i zkušenosti s měřením a zpracováním výsledků. Na realizaci se podíleli pracovníci a studenti Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní VŠB-TUO.

Uvedené pracoviště disponuje bezdrátovým systémem Renishaw ballbar QC20-W vhodným pro diagnostiku přesnosti obráběcích strojů. Zařízení ballbar QC20-W s vestavěným délkovým snímačem umožňuje analyzovat přesnost rotačních pohybových systémů a diagnostikovat problémy vyžadující údržbu stroje včetně identifikace zdrojů chyb, které jsou jejich příčinou, a to u CNC obráběcích strojů, měřicích souřadnicových strojů i montážních zařízení. Vzhledem k dosahované přesnosti je toto zařízení vhodné pro hodnocení přesnosti pohybových vedení strojů a je schopno zajistit kontrolu přesnosti vedení v souladu s uznávanými Text: doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.,

vedoucí katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie

Vloženo: 2. 12. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět