Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Vysokoproduktivní strategie obrábění hliníku a jeho slitin

Vysokoproduktivní strategie obrábění hliníku a jeho slitin
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava spolupracovala na řešení inovačního voucheru „Návrh a optimalizace vysokoproduktivních strategií obrábění hliníku a jeho slitin“. Řešení bylo podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Tato spolupráce byla uskutečněna v  rámci projektu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015 II (RRC/09/2015) s cílem rozvoje spolupráce a transferu znalostí mezi vysokými školami, případně výzkumnými organizacemi na straně jedné a malými a středními podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje na straně druhé, prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací.

Projekt reagoval na aktuální potřebu výrobních společností v Moravskoslezském kraji provést optimalizaci procesu obrábění součástí z hliníku a hliníkových slitin. Optimalizace procesu obrábění tvoří v současné době jednu z největších nákladových úspor na strojní a nástrojové vybavení, čímž roste rentabilita a efektivita výroby a zvyšuje se ekonomický úsporný efekt. Hlavním cílem projektu bylo kompletně popsat, analyzovat, vyhodnotit a navrhnout vhodné – optimální – vysokoproduktivní obráběcí strategie, řezné nástroje a podmínky pro výrobu součástí z hliníku a hliníkových slitin ve společnosti VaKo machining, s. r. o. Na realizaci se podíleli pracovníci a studenti Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní VŠB-TUO.

 

Text: doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.,

vedoucí katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie

Vloženo: 2. 12. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět