Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Akademici a průmysl spojili své síly. Ke studiu techniky lákají společně.

Akademici a průmysl spojili své síly. Ke studiu techniky lákají společně.
Představitelé Fakulty strojní VŠB-TUO se letos rozhodli nepřihlížet nezájmu mladých studovat technické obory se založenýma rukama. Vytvořili jedinečnou kampaň, jež se poprvé nesnaží jen o samoúčelnou propagaci instituce, nýbrž za pomoci průmyslových partnerů a středních škol ukazuje potřebnost techniky a lidí, kteří jí rozumí.

Nezájem mladých lidí o technické obory a s tím související nedostatek kvalifikovaných odborných pracovníků je dlouhotrvající problém. Nejrůznější snahy učinit techniku v očích veřejnosti atraktivnější a motivovat středoškoláky k jejímu studiu zatím moc nezabraly, a proto se Fakulta strojní VŠB-TUO rozhodla oslovit průmyslové podniky i střední školy ke spolupráci. „Propojení teorie a praxe je zcela nezbytné. A jak se poslední dobou ukazuje, neplatí to už jen pro výuku technických oborů, ale také jejich propagaci,“ uvedl děkan Fakulty strojní Ivo Hlavatý. 

Spolupráce mezi fakultou a průmyslovými partnery funguje již několik let. Běžnou součástí studentova semestru bývají exkurze do průmyslových podniků a jak nárazové, tak pravidelné přednášky vedené odborníky z praxe. Studenti se navíc při volbě tématu závěrečné práce často obracejí právě na konkrétní firmy. Některé z nich se tentokrát rozhodly jít nad rámec běžné spolupráce a podpořit snahu fakulty o popularizaci techniky. „Zapojení do kampaně je pro nás naprostou samozřejmostí, neboť věříme, že tímto způsobem motivujeme absolventy středních škol ke studiu technických univerzit,“ vysvětlil zástupce firmy Hella Autotechnik Nova pan Jaroslav Schwarz. Kromě mohelnického výrobce světelné techniky se nápad zalíbil také ve společnostech ČEZ, Miele Technika, Borcad, Varroc Lighting Systems, Brose CZ, Esab a Siemens. Všechny mají stejný cíl – přilákat na strojní fakultu maturující středoškoláky a vychovat z nich šikovné strojaře, které tolik potřebují. „Studiu technických oborů se snaží mladí lidé vyhnout, jelikož se obávají vysokých studijních požadavků. Přitom absolventi technických škol najdou na trhu práce uplatnění vždy, a to s dobrým platovým ohodnocením,“ potvrdil potřebnost strojařů pan Antonín Šeuer z ostravské pobočky Engineeringu divize Mobility společnosti Siemens. 

Podle děkana fakulty Hlavatého vězí za poloprázdnými učebnami technických univerzit také dlouhodobě nepříznivý demografický vývoj. „Počty mladých lidí nastupujících do vysokoškolského studia strmě klesají už od roku 2009 a předpovědi nenaznačují v nejbližší době žádnou změnu. Díky tomu je pro středoškoláky daleko snadnější dostat se na preferované humanitní školy a mnoho talentovaných studentů s dobrou znalostí matematiky, fyziky a cizích jazyků proto končí právě tam,“ vysvětlil Hlavatý. Optimističtěji situaci vnímá ředitel frýdecko-místecké střední průmyslové školy Martin Tobiáš. „Za poslední dva roky jsme zaznamenali výrazný nárůst studentů technických oborů. Neplatí to ale jen pro naši školu, stejné je to podle mých kolegů i v Opavě a Ostravě,“ uvedl Tobiáš, podle nějž se situace zlepšuje zejména proto, že téma díky iniciativám mnoha aktérů začalo rezonovat veřejností.

Jednou z takových snah je právě nová kampaň Fakulty strojní s názvem „Poslední strojař“, která vykresluje hrozivou budoucnost bez strojařů a techniky. Kreativní tým z agentury Action Please, jenž za propagací stojí, vsadil na originálnost, lehkou kontroverzi a komunikaci, která je cílové skupině blízká. „Akademici si často neuvědomují, že chtějí oslovit teenagery, kteří většinu volného času tráví na sociálních sítích a podle toho se i vyjadřují. Poslední strojař si na nic nehraje a komunikuje se studenty jako rovný s rovným,“ řekl jeden z tvůrců kampaně Radim Dittrich. Jestli strategie „nebojte se techniky, bojte se budoucnosti bez ní“ zabere, se uvidí na jaře příštího roku, kdy se případný úspěch kampaně odrazí na počtu podaných přihlášek.

 

Vloženo: 8. 12. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět