Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 28. 2. 2017!

Soutěž Nejlepší spolupráce roku 2016

Soutěž Nejlepší spolupráce roku 2016
Projekt Nejlepší spolupráce roku je organizován Sdružením pro zahraniční investice (AFI). Generálním partnerem je Erste Corporate Banking. Soutěži udělili záštity vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek, ministryně školství Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Akci též podporují Technologická agentura ČR, Agentura pro podporu podnikání CzechInvest, Jihomoravské inovační centrum, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, agentura AC&C a Zátiší Group.


Projekt Nejlepší spolupráce roku má za úkol oceňovat a podporovat spolupráci mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím.

JAKÉ PROJEKTY MOHOU SOUTĚŽIT?

  • Projekty (i jejich části) či transfery, které byly ukončeny / realizovány v období mezi 1. 1. 2016 a 31. 12. 2016.
  • Projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně druhé či transfer výsledku výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry.
  • Projekty / transfery musí být zadané a financované či kofinancované právnickou osobou (aplikační sférou).
  • Transferem technologií či znalostí rozumíme pro účely soutěže licencování, převod / prodej výsledku výzkumu a vývoje či vytvoření nové společnosti (spin off).
  • Projekty mohou být v jakémkoliv oboru lidského vědění.
  • Do soutěže nelze přihlásit organizaci jako celek – musí se jednat o realizovaný projekt či jeho část, které mají konkrétní výstup.

JAKÉ PARAMETRY SE BUDOU HODNOTIT?

  • rozsah a dopad výstupu projektu / transferu (užitný vzor, patent, technologie, průlomová studie atd. a způsob jejich skutečného využití)
  • finanční objem projektu / transferu
  • průběh vzájemné spolupráce (včetně účasti zaměstnanců zadávajícího soukromého subjektu na aktivním řešení úlohy) / transferu
  • přínosy projektu / transferu (finanční dopad - úspora, přidaná hodnota atd., územní dopad - regionální, národní, mezinárodní, oborový dopad atd.)

Aplikační sférou se rozumí právnické osoby (především, ale nejen podnikatelského charakteru), které využívají výstupy společných projektů pro svůj další rozvoj.

Výzkumnou sférou se rozumí výzkumné organizace ve smyslu zákona 130/2002 Sb. a v souladu s Rámcem společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C323/01) – tj. především vysoké školy, veřejné výzkumné organizace a ostatní výzkumné organizace.

Termín pro podání přihlášek je 31.1. 2017

Do soutěžě Nejlepší spolupráce roku 2016 je možno se přihlásit vyplněním elektronického přihlašovacího formuláře (níže) a přiložením vyplněné přihlášky (word, pdf,...+scan prohlášení s podpisy): http://spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace/prihlaska-2016

Bližší informace k projektu včetně elektronické přihlášky naleznete na: http://www.spolupraceroku.cz/nejlepsi-spoluprace

 

Vyplněnou přihláškou je také možné zasílat do 31.1.2016 na e-mail: lukas.kubac@vsb.cz

(Vyplněná přihláška musí být podepsána rektorem i zástupcem firmy/právnické osoby. K přihlášce lze také přiložit obrázky či jinou dokumentaci, která bude přínosem v procesu hodnocení.)

Vloženo: 8. 12. 2016
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět