Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2017!

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava obdržela v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016" (RRC/08/2016) finanční dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 1 000 000,- Kč na podporu projektu „Augmented Reality LAB (ARL)“. Cílem projektu je vybudování celouniverzitní laboratoře rozšířené reality. Na budování této laboratoře se shodly všechny fakulty VŠB-TUO. Tato laboratoř umožní interdisciplinární výzkum na poli rozšířené reality, návrh a realizaci prototypových řešení v jednotlivých oblastech užití napříč zájmem všech fakult a pracovišť univerzity.

Vloženo: 1. 12. 2016
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět