Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 1. 2020!

VŠB – Technická univerzita Ostrava bude volit nového rektora

VŠB – Technická univerzita Ostrava bude volit nového rektora
Na posledním zasedání Akademického senátu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, který proběhl v úterý 17. 1. 2017, byl schválen harmonogram voleb nového rektora. Hlavním důvodem je skutečnost, že se rektor univerzity prof. Vondrák stal v listopadu minulého roku hejtmanem Moravskoslezského kraje. VŠB-TUO by tak mohla mít nového rektora zvoleného na konci března a funkce se ujme po jmenování prezidentem republiky.

Prof. Vondráka v současné době zastupuje prorektor pro studium prof. Noskievič, který byl vedením univerzity pověřen po dobu, než proběhnou nové volby rektora. Prof. Vondrák byl od počátku své kandidatury na hejtmana kraje proti souběhu funkcí.

Harmonogram voleb představuje seznam termínů, do kdy se mají hlásit jednotliví kandidáti a kdy proběhnou samotné volby. 17. 1. 2017 byly tedy na univerzitě vyhlášeny volby kandidáta na rektora, do 28. 2. 2017 mají být předloženy návrhy kandidátů a volba proběhne 21. 3. 2017. Před samotnou volbou ještě probíhá shromáždění akademické obce, kde se jednotliví kandidáti představují.

Rektora volí Akademický senát univerzity, který je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Jednotlivé členy volí ze svých řad členové akademické obce tak, aby v něm byla zastoupena každá fakulta i celoškolská pracoviště.

Univerzita si tak zvolí nové vedení na další 4 roky. Maximální doba, kterou může rektor nepřetržitě strávit ve funkci, je dvakrát 4 roky.

Další informace naleznete v zápisech z jednání Akademického senátu VŠB-TUO.

Vloženo: 19. 1. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět