Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studenti na VŠB-TUO vyrábí originální díly aut z uhlíkové tkaniny

Studenti na VŠB-TUO vyrábí originální díly aut z uhlíkové tkaniny
Padesátkrát pevnější než ocel a o polovinu lehčí než hliník. Ručním laminováním vznikají v dílnách Fakulty strojní nová karbonová ramena, volant a křídla formule, karoserie z několika vrstev uhlíkové keprové tkaniny, sedačka pilota z karbonoaramidové tkaniny nebo komponenty pedálové soustavy.

„Extrémně zatížené díly, zejména pak ramena formule, jsou dále zkoušeny na trhacích zařízeních“, říká Miroslav Kubina, student a člen Technical Group Formula Student VŠB – TU Ostrava. Ve spolupráci s Katedrou aplikované mechaniky Fakulty strojní studenti otestují, zda jimi vytvořené díly vyhoví dynamickému zatížení při jízdě. Studentská formule tak díky nim získá nové jízdní vlastnosti.

V rámci projektu Formula Student VŠB – TU Ostrava přijdou studenti do styku s originální technologií, která otevírá nové možnosti na poli materiálových konstrukcí. Dochází tak k propojení získaných poznatků z teorie a praktických řešení pro konstrukci dílů formule. Vše se ale nejlépe prověří na prestižních soutěžích studentských formulí v Maďarsku a v České republice, kam v létě studenti se svou novou formulí vyrazí.

VŠB-TUO spolupracuje při využití uhlíkové tkaniny s ostravskou firmou Brebeck Composite s.r.o. Ta vyrábí díly pro BMW, Lamborghini, Audi apod. a poskytla důležité rady, zkušenosti a materiál pro laminování originálních dílů už třetího prototypu studentské formule.

Vloženo: 14. 2. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět