Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkani diskutovali o možnostech spolupráce s univerzitami v Belgii

Děkani diskutovali o možnostech spolupráce s univerzitami v Belgii
Na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava se konalo setkání děkanů fakult univerzity s velvyslancem ČR v Belgickém království J. E. Jaroslavem Kurfürstem. Velvyslanec Kurfürst představil přítomným zástupcům fakult možnosti spolupráce s univerzitami a výzkumnými centry v Belgickém království.

V pondělí 20. března představil velvyslanec Kurfürst přítomným děkanům fakult možnosti spolupráce s univerzitami a výzkumnými centry v Belgickém království, zejména s univerzitami v Antverpách a Hasseltu. Oblast vědy a výzkumu je jednou z priorit, na které Velvyslanectví ČR v Bruselu pracuje, aktivně komunikuje s belgickými univerzitami a snaží se o propojení českých a belgických subjektů.

Velvyslanec děkany seznámil také s inspirativním belgickým projektem EnergyVille. Rychle se rozvíjející projekt je společnou aktivitou nejvýznamnějších belgických hráčů v oblasti energetiky. Ti si vzájemně nekonkurují, ale naopak spolupracují a efektivně sdílejí své zdroje, síly a znalosti. Jedná se o univerzitu KU Leuven, společnost Vito a výzkumný a inovační hub IMEC. Velvyslanec dále uvedl, že EnergyVille je součástí strategické konverze regionu, který má blízko k tématu energetiky s orientací na budoucnost. Nabídl VŠB-TUO účast na tematickém semináři se zástupci EnergyVille v ČR.

Setkání se konalo v návaznosti na pracovní cestu kolegia děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky do Bruselu. Děkan FEI prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. prezentoval VŠB-TUO na odborném workshopu na téma “Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era”.

Děkan Snášel se během pracovní cesty setkal i s velvyslancem Kurfürstem a společně hovořili o možnostech posílení spolupráce VŠB-TUO s belgickými univerzitami. „Pan velvyslanec mě informoval o možnostech spolupráce s belgickými subjekty. Ze statistik je patrné, že jsou dlouhodobě velmi úspěšné v mezinárodních projektech včetně Horizontu 2020. Mohou to být pro nás cenné kontakty na špičková pracoviště. Když se naskytla příležitost setkání v Ostravě, pozval jsem pana velvyslance k nám na VŠB-TUO,“ doplnil po setkání děkan FEI Snášel.

Vloženo: 21. 3. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět