Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konferenci expertů z elektroenergetiky pořádá FEI VŠB-TUO

Konferenci expertů z elektroenergetiky pořádá FEI VŠB-TUO
Konference byla podpořena z prostředků Mezinárodního Visegradského fondu.

Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO připravuje  v termínu 17. 5. 2017 – 19. 5. 2017 již 18. ročník mezinárodní vědecké „Conference on Electric Power Engineering 2017“ (dále jen „ Konference EPE 2017“). Konference je fórem k výměně zkušeností, prezentaci výsledků výzkumné činnosti a praktických aplikací, setkávání výzkumníků z vysokých škol technického směru a odborníků z praxe v oblasti energetiky, zejména elektroenergetiky.

Technickým garantem Konference EPE je Institute of Electrical and Electronics Engineers („IEEE“, http://www.ieee.cz/), prestižní organizace sdružující přes 350 000 elektroinženýrů a informatiků ze 150 zemí všech světadílů. IEEE vydává více než 100 titulů odborných periodik a řadu publikací (25 % světové produkce odborné literatury v elektrotechnice a informatice pochází z IEEE), pořádá konference a velmi aktivně podporuje rozvoj oboru. Výstupem Konference EPE 2017 bude sborník příspěvků jednotlivých přednášejících. Sborníky coby odborné výstupy Konference EPE jsou evidovány v databázích CPCI Thomson Reuters a SCOPUS. 

Záštitu nad konferencí převzal poslanec Evropského parlamentu Ing. Evžen Tošenovský, dr.h.c, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), který je absolventem Vysoké školy báňské − Technické univerzity Ostrava.

„V pořádání Konference EPE se střídáme s kolegy z VUT Brno. Díky aktivní spolupráci partnerů ze zemí Visegradské skupiny se podařilo na akci získat finanční podporu. Konference se v letošním roce uskuteční pod záštitou europoslance Tošenovského, což jí dodává ještě větší prestiž,“ shrnul děkan FEI VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 

Akce se uskuteční v Koutech nad Desnou, podrobnosti o Konferenci EPE včetně registračního formuláře jsou uvedeny na internetových stránkách akce http://www.epe-conference.eu

Konference EPE je součástí projektu „Visegrad 4 Electric Power Engineering“ podpořeného z prostředků Mezinárodního Visegradského fondu (grant č. 21640061).

 

Michaela Vráželová

FEI VŠB-TUO

+420 737 331 647

michaela.vrazelova@vsb.cz

 

 

Vloženo: 31. 3. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět