Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 7. 2017!

Soutěž Česká hlava 2017

Soutěž Česká hlava 2017
I letos byl vyhlášen další ročník soutěže "Česká hlava" na podporu vědy techniky, vývoje a poznání.

Společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády České republiky již tradičně vyhlašuje soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000 Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší Česká Televize v hlavním vysílacím čase.

V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

  1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
  2. Cena společnosti Kapsch, cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
  3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech
  4. Cena Skupiny ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč

Bližší informace k přihláškám do jednotlivých kategoriích naleznete ve statutu soutěže na http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/

Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. červena 2017.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací na pracovišti není nutný. Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.

Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny dvěma způsoby.

  1. v tištěné podobě na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT,z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00, Praha 10
  2. v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Statut ceny naleznete v příloze a na adrese http://www.ceskahlava.cz/cz/statut-souteze-ceska-hlava/.

Pozn.: Přihlášky mohou být zaslány v tištěné i elektronické podobě prostřednictvím útvaru Řízení vědy a výzkumu (9320), Ing. Lukáš Kubáč, J326, lukas.kubac@vsb.cz  

Vloženo: 18. 4. 2017
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět