Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkani fakult diskutovali o Průmyslu 4.0

FEI VŠB-TUO pozvala partnerské fakulty z Žiliny a Gliwic na setkání k Průmyslu 4.0 do Ostravy.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava připravila ve čtvrtek 4. května setkání děkanů a proděkanů partnerských fakult ze Žilinské univerzity v Žilině ze Slovenska a Politechniki Śląska z Polska. Tématem setkání byla diskuze o spolupráci v oblasti průmyslu 4.0, která byla zahájena v loňském roce.

Schůzky se zúčastnili také zástupci Fraunhoferova Institutu v Chemnitz Dieter Weise a Sören Scheffler. Fraunhofer Institut má v SRN téměř 70 pracovišť a patří ke světové špičce ve výzkumu a aplikaci vědeckých objevů do praxe. V loňském roce byla dohodnuta posílená spolupráce také s VŠB-TUO. Od února 2017 tráví pověřený pracovník vždy jeden týden v měsíci v Ostravě, konkrétně v prostorách FEI VŠB-TUO, a je k dispozici jak zástupcům univerzity, tak i oborových sdružení a firem.

Děkan FEI VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. inicioval zahájení této spolupráce s partnery ze Slovenska a Polska. „Dlouhodobým cílem naší fakulty je aktivněji se zapojovat do mezinárodních projektů. Fakulty z Polska a Slovenska jsou s ohledem na spolupráci přirozenými partnery, s nimiž se můžeme setkávat prakticky kdykoliv. Síť univerzit hodlám do budoucna rozšiřovat o další zájemce,“ dodal děkan FEI prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Děkani a proděkani elektrotechnických a informatických fakult z Ostravy, Žiliny a Gliwic podepsali na prvním setkání v červnu 2016 Memorandum o spolupráci a v říjnu 2016 zorganizovali v Bruselu mezinárodní workshop na téma “Future Smart Technologies for the Industry 4.0 Era”. Spolupráce bude pokračovat intenzivnějšími výměnami výzkumníků z jednotlivých fakult, přípravou vědecko-výzkumných akcí včetně mezinárodní konference v roce 2018 a přípravou společných projektových žádostí.

Michaela Vráželová

FEI VŠB-TUO

+420 737 331 647

michaela.vrazelova@vsb.cz

Vloženo: 5. 5. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět