Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

FEI VŠB-TUO pořádá mezinárodní konferenci elektroenergetiky

FEI VŠB-TUO pořádá mezinárodní konferenci elektroenergetiky
Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO připravuje v termínu 17. 5. 2017 – 19. 5. 2017 v pořadí již 18. ročník mezinárodní vědecké konference s názvem „Conference on Electric Power Engineering 2017“.

Konference je místem k výměně zkušeností, prezentaci výsledků výzkumné činnosti a praktických aplikací. Každoročně se na ní setkávají výzkumníci z vysokých škol technického zaměření a odborníci z praxe v oblasti energetiky, zejména elektroenergetiky. Na organizaci akce se podílí VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně. Technickým garantem Konference EPE je prestižní Institute of Electrical and Electronics Engineers, který má více než 350 000 členů ze 150 zemí světa. 

Záštitu nad konferencí převzal poslanec Evropského parlamentu Ing. Evžen Tošenovský, dr.h.c, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), který je absolventem naší univerzity a předseda Správní rady VŠB-TUO. 

„Konference EPE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních akcí, které naše fakulta pořádá. Konference se v letošním roce uskuteční pod záštitou europoslance Tošenovského, což jí dodává další rozměr a zvyšuje její prestiž,“ shrnul děkan FEI VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., který konferenci ve středu 17. května slavnostně zahájí. 

Akce se uskuteční v Koutech nad Desnou, podrobnosti jsou uvedeny na webu akce http://www.epe-conference.eu. 

Konference EPE je součástí projektu „Visegrad 4 Electric Power Engineering“ podpořeného z prostředků Mezinárodního Visegradského fondu.

Vloženo: 10. 5. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět