Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 5. 2021!

Workshop „Management vody“

Odborná pracoviště VŠB-TU Ostrava připravila na den 26.5.2017 úvodní část praktického workshopu pro střední školy „Management vody“.

Aktivity se účastní pracoviště Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty hornicko-geologické, Centrum ENET, Centrum nanotechnologií a v neposlední řadě Knihovna VŠB-TUO. Workshop je organizován v rámci projektu INTERREG „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“ a účastní se na něm vysokoškolští studenti PF Opavské University z Karviné, WSB Dabrowa Gornicza z Cieszyna, VŠB-TUO a studenti středních škol z polského Cieszyna, Ostravy, Karviné, Českého Těšína a Třince. Právě polské univerzitní pracoviště na WSB a nezisková organizace TRIANON, z.s. z Českého Těšína jsou spolu s VŠB-TU Ostrava významnými spoluřešiteli výše uvedeného projektu.

Workshop se skládá ze tří částí. V první části se studenti teoreticky seznamují s vlastnostmi vody a připravují její vzorky pro praktickou část. Ve druhé části workshopu se seznamují s odbornými pracovišti laboratoří řízení budov, analytických laboratoří, laboratoří institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin a v neposlední řadě pracovišti knihovny VŠB-TUO. V závěrečné části workshopu připravovaného na den 5.6.2017 budou studenti v laboratořích Gymnasia Český Těšín pod vedením odborných pracovníků VŠB-TUO prakticky realizovat analýzu připravených vzorků vody a porovnávat své výsledky s profesionálními rozbory realizovanými Centrem nanotechnologií VŠB-TUO. Počáteční znalosti účastníků workshopu se mapují anketou. Závěrečný test umožní vybrat talentované studenty pro spolupráci s pracovišti VŠB-TUO a práci na výzkumných a vývojových projektech v rámci předmaturitních a marturitních prací či semestrálních nebo diplomových projektů. Na přípravě a organizaci workshopu se podílí kromě akademických pracovišť i další neziskové i komerční subjekty jako TRIANON, SmVAK, ARRIVA a další.

 

Vloženo: 29. 5. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět