Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2020!

Spolupráce VŠB-TUO a UPOL přiblíží tělesnou kulturu aplikační sféře i lidem

Spolupráce VŠB-TUO a UPOL přiblíží tělesnou kulturu aplikační sféře i lidem
Podpis smlouvy v moderních prostorách Aplikačního centra BALUO dnes stvrdil vzájemnou spolupráci mezi Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Společnými silami chtějí přiblížit veřejnosti vědecké výstupy i uplatnit moderní technologie v tělovýchově a sportu.

„Pro naši fakultu je spolupráce s domácími i zahraničními partnery přirozená. Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého nabídneme odbornost v oborech, kterým se olomoucká univerzita věnuje pouze okrajově, jako je třeba právě informatika. Domnívám se, že propojení s univerzitou technického směru s dlouhou tradicí může být a bude přínosem pro obě strany,“ uvedl děkan ostravské fakulty Václav Snášel. Dodal, že v jejich případě jde o pokračování trendu, od roku 2015 totiž úzce spolupracují s olomouckou medicínou. „Díky využití moderních technologií přiblížíme všechny složky tělesné kultury aplikační sféře, a to jak v oblasti vědy a výzkumu, například využitím nových způsobů sběru a zpracování dat či jejich vizualizací, tak i v oblasti intervence nebo trenérství, kde se lze zaměřit na vývoj moderních způsobů monitorování a vyhodnocování sportovních výkonů. Chtěli bychom takto naplňovat Akční plán pro elektronické zdravotnictví (eHealth) a mobilní zdraví (mHealth),“ řekl děkan fakulty tělesné kultury Zbyněk Svozil.

Prvním společným projektem fakult, který má již konkrétní podobu, je vizualizace zjištění studie HBSC (Health Behaviour School-aged Children) zabývající se zdravím a životním stylem školáků ve více než 40 zemích světa včetně České republiky, kde je garantujícím pracovištěm právě olomoucká fakulta tělesné kultury. „Smyslem aplikace je jednoduchou formou prezentovat výsledky studie úředníkům, ředitelům škol, učitelům a také rodičům. Aplikace může mimo jiné sloužit jako zjednodušený podklad pro komunitní plánování v oblasti zdraví obyvatelstva, s tím, že pokud bude zájem, můžeme poskytnout podrobnější analýzy,“ vysvětlil Michal Kalman, hlavní řešitel HBSC studie. „Aktuálně jsme v první fázi, kdy lze na základě vybraných proměnných v aplikaci zobrazit a porovnávat data z let 2014/2015 pro jednotlivé kraje České republiky. V dalších fázích bychom rádi přidali i data z předchozích sběrů, které u nás byly prováděny, a dále i data z ostatních států zapojených ve studii, kdy bude možné porovnávat životní styl dětí v různých zemích a sledovat trendy ve vývoji životního stylu,“ dodal Kalman. Kromě vizualizace dat strany hovoří i o dalších záměrech, zmínit lze například inteligentní horolezeckou stěnu, která díky různým projekcím, hrám a aplikacím mění klasické lezecké stěny v pomyslné obrovské dotykové obrazovky vhodné pro zdokonalování lezeckých dovedností i zábavu.

Vloženo: 6. 6. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět