Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Skenování kamiónů naložených dřevem

Skenování kamiónů naložených dřevem
Vědci z Katedry automatizační techniky a řízení Fakulty strojní VŠB-TUO se podíleli na řešení pro skenování nákladů kamiónů. Tento laserový skener je nasazen ve společnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok a denně zkontroluje i 250 souprav. Celá procedura je na 2 minuty a pomůže firmě s kontrolou řádného uložení klád. Usnadní tak překlad nákladu, pohyb soupravy v areálu nebo zabrání zranění pracovníků.

Hlavním úkolem pro katedru bylo vytvořit software pro naskenování projíždějících kamiónů naložených dřevem za účelem bezpečnostní kontroly nákladů. Zjednodušeně není dovoleno, aby jakákoliv část nákladu přesahovala prostor kvádru vyhrazený valníkem a klanicemi. „V opačném případě, po odstranění stahovacích popruhů, hrozí během překladu nákladu či pohybu soupravy na překladišti k uvolnění klády a případně zranění pracovníků blízkého okolí“, shrnuje zadání problému Dr. David Fojtík z Fakulty strojní. 

Denně je zkontrolováno přibližně 250 souprav. Maximální kapacita je 30 souprav za hodinu. Pro naskenování, vyhodnocení a odbavení bezchybného nákladu jsou maximálně 2 minuty. Samotný proces vyhodnocení trvá přibližně 80 sekund. K tomuto efektnímu řešení problému firmy Dr. Fojtík dodává: „Předností celého řešení je nízká cena, nízké provozní náklady, robustnost a malé prostorové nároky. Úspěšnost rozpoznání problémových nákladů je vyšší než 95%“. 

K nasnímání souprav byly nasazeny čtyři skenery, které jsou rozmístěny po obvodu brány, kterou soupravy projíždějí. Tři skenery (dva po stranách a jeden seshora) jsou umístěny tak, aby jejich skenovací výseče tvořily jednu společnou skenovací rovinu kolmou na směr pohybu kamiónů a snímaly náklad současně ze tří stran. Čtvrtý skener má skenovací rovinu rovnoběžnou s vozovkou a snímá podélný profil projížděné soupravy. Podle změn tohoto profilu se vyhodnocuje ujetá vzdálenost a rychlost kamiónu.

Vloženo: 8. 6. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět