Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Naši studenti bodují v soutěži mladých vědců o Cenu Josepha Fouriera

Naši studenti bodují v soutěži mladých vědců o Cenu Josepha Fouriera
Cenu Josepha Fouriera pro nejlepší výzkum v rámci doktorského studia z oblasti informatiky a výpočetních věd letos získal Jan Zapletal, student z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, který zároveň působí v IT4Innovations národním superpočítačovém centru. Navázal tak na úspěchy svých kolegů Václava Haply a Michala Merty, kteří ocenění získali v letech 2014 a 2015.

Ocenění Janu Zapletalovi v Buquoyském paláci v Praze v pátek 16. června 2017 předali laureát Nobelovy ceny Jean Marie Lehn, velvyslanec Francouzské republiky v ČR Roland Galharague a místopředseda vlády ČR pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. Na zasedání komise Fourierovy ceny, které v květnu 2017 hostilo IT4Innovations, zaujal Jan Zapletal odbornou porotu svým výzkumem na téma Paralelní metody hraničních prvků pro HPC (High Performance Computing). Vítěz obdržel od Francouzského velvyslanectví v České republice stipendium na dvouměsíční výzkumnou stáž ve francouzské výzkumné instituci dle vlastního výběru a finanční odměnu od společnosti ATOS IT Solutions and Services, s.r.o. 

Jana Zapletala jsme se zeptali na pár otázek týkajících se ocenění a jeho studia a výzkumu: 

Jaký má pro tebe získané ocenění význam?

(JZ) Ceny Josepha Fouriera v oboru počítačových věd si samozřejmě velmi vážím. V odborné komisi zasedají kromě zástupců firmy ATOS a francouzské ambasády také odborníci z českých vysokých škol.  Ocenění, myslím, dokazuje, že výzkum v oblasti výpočetních věd je na VŠB-TUO na vysoké úrovni. Zároveň jsem rád, že se mi podařilo navázat na úspěchy kolegů Václava Haply a Michala Merty, kteří jako absolventi Katedry aplikované matematiky a současně mí kolegové z IT4Innovations soutěž rovněž vyhráli. 

Odborné komisi Fourierovy ceny jsi prezentoval výzkum na téma Paralelní metody hraničních prvků pro HPC. Můžeš čtenářům zjednodušeně přiblížit, co je to vlastně metoda hraničních prvků? 

(JZ) Metoda hraničních prvků je jednou z metod pro numerické řešení některých typů parciálních diferenciálních rovnic. Podobné rovnice slouží pro matematický popis reálných dějů, jakými jsou například šíření zvukových či elektromagnetických vln nebo přenos tepla. Analytické řešení takových úloh není ve většině případů možné, a proto je nutné přistoupit k přibližnému řešení pomocí počítačů. K tomu lze využít právě metodu hraničních prvků. 

Co myslíš, že komisi Fourierovy ceny na tvém výzkumu zaujalo nejvíce? 

(JZ) Součástí přihlášky do soutěže je shrnutí celé vědecké práce v rámci doktorského studia a seznam publikací. Myslím, že počet publikací v kvalitních časopisech byl jedním z hlavních faktorů, které rozhodnutí komise ovlivnily. Nejdůležitější součástí soutěže je potom ústní prezentace před komisí. V tomto ohledu jsem mohl těžit z aktivní účasti na řadě mezinárodních konferencí a workshopů, kde je nutné v relativně krátkém čase posluchačům předložit přidanou hodnotu vaší práce.

 

Vloženo: 16. 6. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět