Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Certifikovaná metodika sčítání cestujících

Certifikovaná metodika sčítání cestujících
Tým výzkumných pracovníků z českých vysokých škol dokázal spočítat podíly cestujících v hromadné dopravě z lokalizačních a provozních údajů mobilních sítí.

Získané údaje vybraných relací drážní dopravy byly porovnány s údaji z odbavovacích systémů Českých drah. Ministerstvo dopravy certifikovalo výstup výzkumu jako metodiku pro zjišťování podílu počtu cestujících veřejnou dopravou. Více zdrojů informací tak povede k lepšímu porozumění mobility k hospodárnějšímu financování, protože např. na dotaci železniční dopravy půjde v následujících 10-ti letech 140 mld. Kč. Avšak železniční doprava není jedinou oblastí, kde lze novou metodiky využít. „Pokud je nám známo, v Evropě, ale ani jinde ve světě neexistuje technologie, která by byla schopna získat tyto informace v prezentovaném rozsahu a kvalitě. Zatímco v minulosti byla Ostrava známá především dolováním uhlí, tak dnes díky superpočítači tento obraz měníme a ukazujeme, že zde dokážeme „dolovat“ i nové informace, které v našem konkrétním případě mohou být využity pro potřeby státu a dopravců“ uvedl hlavní řešitel projektu Miroslav Vozňák z VŠB-TUO. 

Již příští rok budou zahájena jednání mezi kraji, ministerstvem dopravy a železničními dopravci o rozdělení téměř 140 miliard úhrady ztráty z dopravy prostřednictvím smluv závazku služby veřejné dopravy. Rámec těchto smluv je v případě železniční dopravy 10 let. Většina stávajících smluv končí krajům v roce 2019. 

Díky výsledkům tohoto výzkumu mají objednatelé veřejné dopravy a dopravci možnost vyjednávat nové podmínky i na základě informací, které dříve nebyly dostupné a zahrnout je jako jedno z kritérií hodnocení kvality a rozsahu služeb. Příkladem takové informace je podíl cestujících, kteří využívají veřejnou dopravu a sledování, jak se tento podíl mění. Cílem unikátního výsledku je přispět k lepší informovanosti účastníků nadcházejících jednání, k růstu podílu veřejné dopravy, zvýšení cestovního komfortu, zvýšení plynulosti provozu a zároveň snížení emisí. 

Výsledku bylo dosaženo při řešení výzkumného projektu “Odbavení cestujících a počet přepravených cestujících", který byl realizován na VŠB-TUO s podporou Technologické agentury ČR v programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy "BETA". Tohoto úspěchu by nebylo možné dosáhnout bez dlouhodobé spolupráce s ČVUT a VŠE v Praze a nezastupitelné role Ministerstva dopravy a Českých drah jako gestora výzkumné potřeby. 

Výsledná metodika je kombinací informací z několika zdrojů, které jsou vzájemně porovnávány. Pouze takový postup zaručuje spolehlivost a kvalitu výsledků. Pro kontrolu je možné využít informace ze sčítacích kampaní dopravců, odbavovacích systémů ve vozidlech i zdrojů Českého statistického úřadu. „Postavit metodiku na zpracování signalizace mobilních sítí bylo strategické rozhodnutí. V době masivního rozšíření sociálních médií a obsahu dostupného prostřednictvím internetu, je třeba mít na paměti, že tyto zdroje jsou poměrně lehce manipulovatelné. Také se mění firmy a způsoby jak je využíváme. Data, která potřebuje mobilní síť k provozu, se v podstatě falšovat nedají. Proto jsme se vydali technicky obtížnější, ale z našeho pohledu udržitelnější cestou“ uvádí týmový expert na mobilní technologie z pražského ČVUT Robert Bešťák. 

Železniční přeprava není zdaleka jedinou oblastí, ve které je možné nově certifikovanou metodiku využít. Další projekt, jehož výsledky by měly být dostupné příští rok, se zaměřuje na získání nových informací, které by mohl využít Český statistický úřad. „Odpovědi na otázky týkající se zjišťování mobility osob v rámci sčítání lidu, domů a bytů mají tradičně nejslabší vypovídací schopnost. Lepší porozumění problematice mobility je přitom pro projekty jako „Chytrá města“ nebo „Průmysl 4.0“ klíčové“, uvádí člen řešitelského týmu, proděkan pro zahraniční styky a rozvoj, Petr Mazouch z VŠE. 

 „Jednáme s kraji o spolupráci při využití nově dostupných technologií. Nabízíme jejich odborníkům možnost seznámit se s využitím zdrojů IT4Innovations národního superpočítačového centra a podílet se na jejím využití v praxi. Nejedná se však pouze o technologie, ale také o to, aby spolupráce s uživateli byla nastavena pro dobu, kdy dojde k významnému zmenšení Evropských dotací. Nechceme konkurovat firmám. Ověřili jsme, že určité projekty je pro ně obtížné realizovat. Například s daty, která využíváme, disponují mobilní operátoři automaticky, protože jsou nezbytná k řízení mobilní sítě. Jejich zpracování a zaručení kvality výsledku však stojí nemalé peníze, nehledě na implementaci a nutnost experimentálního ověřování v provozních podmínkách. A zde trh selhává. Zákazníci nechtějí kupovat zajíce v pytli a firmy nechtějí investovat do přípravy poměrně specifického produktu, který vyžaduje tolik úsilí a není předem objednán. Tento začarovaný kruh jsme schopni pomoci řešit,“ uzavírá nově zvolený rektor VŠB-TUO Václav Snášel, který se na výzkumu aktivně podílí.

Vloženo: 21. 6. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět