Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Siemens uzavírá spolupráci s VŠB-TUO

Siemens uzavírá spolupráci s VŠB-TUO
Společnost Siemens Česká republika a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava dnes slavnostně podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci. Technologický lídr na českém i globálním trhu se tak zavazuje, že bude tři fakulty VŠB-TUO podporovat na několika úrovních.

Zástupci nejvyššího vedení společnosti Siemens ČR a VŠB-TUO se sešli 23. června 2017 na akademické půdě univerzity v Ostravě, aby při slavnostním aktu stvrdili svou spolupráci. Obě strany tak počítají s rozvojem vzájemné spolupráce se studenty i profesory, uskutečňováním společných projektů, aktivní výměnou informací nebo spoluprací s využitím nejmodernějších informačních technologií.

Prorektor prof. Noskievič prohloubení spolupráce zhodnotil: "Podepsání rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje s firmou Siemens má pro VŠB − Technickou univerzitu Ostrava velký význam. Ve smlouvě představený potenciál pracovišť tří fakult dává velký prostor  pro řešení aktuálních i strategických témat vycházejících z potřeb vývojových center výrobních závodů firmy Siemens, čímž je vytvořen rámec pro přípravu společných projektů v rámci ustavovaného vývojového centra točivých elektrických strojů firmy Siemens v Ostravě. Stáváme se tak strategickým partnerem globální firmy v oblasti elektrotechniky, automatizace a řídicích systémů, což lze vnímat jako prestižní uznání odborného profilu a úrovně pracovišť VŠB − Technické univerzity Ostrava.“ 

Podstatnou část spolupráce přitom v bude představovat společný výzkum s pracovištěm Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Siemens hodlá v Ostravě vybudovat výzkumné centrum, které bude obsluhovat jeho výrobní závody na elektromotory ve Frenštátě pod Radhoštěm, Mohelnici a Drásově. Výčet potenciálních výzkumných aktivit zahrnuje také možné zapojení univerzity do projektu zvyšování účinnosti asynchronních motorů, diagnostiky rotorů asynchronních motorů nebo poskytnutí součinnosti na společném výzkumu v oblasti prediktivní údržby výrobních jednotek nasazených do výrobních linek budovaných na bázi principů Průmysl 4.0. Kromě FEI se zapojí také Fakulty strojní a Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství.

Siemens již v září roku 2016 oznámil svou podporu devíti univerzitním profesorům a dnes oznámená spolupráce s VŠB-TUO je dalším krokem, kterým stvrzuje svůj dlouhodobý záměr propojovat soukromý a akademický sektor s oblastí výzkumu a vývoje. „Spolupráce soukromého sektoru a akademické sféry je klíčová pro další rozvoj a trvalou konkurenceschopnost České republiky. V loňském roce jsme zahájili projekt podpory profesorů předních českých technických univerzit.  Dnes jsme podepsali smlouvu o spolupráci mezi společností Siemens a ostravskou technickou univerzitou VŠB-TUO jako první krok k vybudování nového globálního R&D centra pro vývoj elektromotorů a generátorů v Ostravě. Jsem přesvědčen, že se nám ve spolupráci s univerzitou podaří vytvořit inspirativní místo nejen pro talentované studenty a absolventy, ale také odborné pracoviště, kde dojde k úzkému propojení akademické teoretické sféry s firemním vývojem a inovacemi, " prohlásil Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika.

 

 

 

Vloženo: 23. 6. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět