Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Univerzita vypsala motivační stipendia už od prvního ročníku

Univerzita vypsala motivační stipendia už od prvního ročníku
Vzhledem k tomu, že trend poklesu studentů bude pro vysoké školy aktuální ještě několik následujících let, stává se tak jednou z největších výzev, jak této skutečnosti předejít.

VŠB-TUO se snaží čelit tomuto vývoji zlepšením kvality výuky, nabídkou atraktivních studijních oborů v návaznosti na potřeby praxe, kvalitou služeb v kampusu. Přesto se nám to nedaří v takové míře, která by zajistila dostatek kvalitních studentů a tím i absolventy pro kraj. Proto VŠB-TUO vypsala motivační stipendia pro nové studenty bakalářských oborů. Ti nejlepší si mohou za první ročník přijít až na 32 tis. Kč.

Na technických vysokých školách je pokles počtu studentů ještě umocněn skutečností, že mezi středoškoláky každoročně roste počet zájemců o vysokoškolské studium humanitních oborů. A to i přesto, že Moravskoslezský kraj, stejně jako celý tuzemský trh práce, trpí chronickým nedostatkem kvalitních technicky vzdělaných absolventů, i přesto, že o absolventy a studenty těchto oborů je na trhu práce velký zájem. Bohužel zatímco v akademickém roce 2009/2010 dosáhl počet studentů svého maxima – 24 058 studentů, v následujících sedmi letech postupně klesá a nárůst počtu maturantů se dá očekávat až po roce 2023, a to pouze dočasně. 

Z výše uvedeného je patrné, že aktivity zaměřené na propagaci technického vzdělání a získání většího počtu studentů technických oborů a následný nárůst počtu technicky vzdělaných absolventů jsou vysoce potřebné a žádoucí. Odchod mladých lidí z regionu má vliv na celý kraj. Firmy, které nebudou schopné zajistit personálně své potřeby, budou nuceny tuto situaci řešit a pak mohou nastat případy, kdy velcí zaměstnavatelé opustí region, protože zde ztratí svou konkurenční výhodu. 

Díky podpoře Moravskoslezského kraje tak v novém akademickém roce nabídne VŠB-TUO svým studentům prvních ročníků bakalářského studia na všech fakultách možnost získání stipendií po splnění studijních povinností. U těchto studentů je vyšší pravděpodobnost úspěšného ukončení studia a současně vyšší pravděpodobnost jejich uplatnění při hledání zaměstnání. Zavedením motivačních stipendií se rovněž zvýší motivace k průběžnému plnění studijních povinností, sníží se procento studentů, kteří opakují některý z ročníků studia nebo dokonce zanechají studia. Celkově tak vzroste úroveň kvality studentů a následně absolventů.

 

Vloženo: 27. 6. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět