Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysokoškolský ústav IT4Innovations bude mít nového ředitele

Vysokoškolský ústav IT4Innovations bude mít nového ředitele
Novým ředitelem vysokoškolského ústavu IT4Innovations se od 1. srpna 2017 stane doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D., který je současným vědeckým ředitelem IT4Innovations.

Doc. Vít Vondrák je s IT4Innovations spojen již od jeho počátku. Byl součástí týmu, který připravil projekt Centra Excellence IT4Innovations financovaného z Operačního programu Věda, výzkum a inovace. Díky tomuto projektu byla vybudována velká národní e-infrastruktura IT4Innovations národní superpočítačové centrum. Následně Vít Vondrák působil na pozicích vedoucího výzkumného programu, později na pozici vědeckého ředitele. Současně zastupuje Českou republiku v radě panevropské výzkumné infrastruktury Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). 

Strategickým úkolem, který nového ředitele čeká v nejbližší době, je především zajistit obnovu a rozšíření stávajících výpočetních systémů, čímž se i do budoucna zabezpečí přístup české výzkumné komunity k nejmodernějším výpočetním technologiím. Rovněž se chce zaměřit na systematické budování spolupráce s ostatními výzkumnými institucemi a zejména na užší spolupráci s průmyslovými partnery. V oblasti výzkumných aktivit IT4Innovations bude definovat a posilovat nové směry výzkumu v oblasti High Performance Computingu (HPC) a High Performance Data Analysis (HPDA). Za neméně důležitou považuje i personální politiku centra, neboť v oblasti ICT je velmi silná konkurence a poptávka po kvalifikovaných IT odbornících je vysoká. „Za velmi důležitý faktor, který nám pomáhá být úspěšným centrem a obstát také v evropské konkurenci, považuji naše zaměstnance. Bez vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti HPC a HPDA bychom nebyli schopni se prosadit mezi špičková evropská superpočítačová centra,“ dodává Vondrák. 

 

O doc. Vítu Vondrákovi:

Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. působí na VŠB-Technické Univerzitě Ostrava již od roku 1993, přičemž nejdelší období strávil na Katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde v roce 2007 získal titul docenta. Jeho odborné zaměření je numerická linearní algebra, optimalizační metody a High Performance Computing. V letech 1997 až 2007 strávil v rámci několika výzkumných pobytů 2 roky na Aalborg University v Dánsku, v roce 2004 a 2006 pobýval v USA na University of Colorado v Boulderu a Stanford University v Kalifornii. 

V rámci své vědecké praxe vedl nebo se podílel na vedení řady výzkumných projektů.  Mezi ty nejvýznamnější patří projekty 7. rámcového programu EU (PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP a HARPA), projekty EU v rámci programu Horizont 2020 (PRACE-4IP, PRACE-5IP), projekt pro spolupráci s průmyslem InnoHPC v rámci programu Interreg, projekt CzeBaCCA pro spolupráci mezi ČR a Bavorskem v oblasti superpočítačových aplikací a projekt velkých infrastruktur ČR.  Rovněž je hlavním řešitelem Intel Parallel Computing Centre financovaného společností Intel a spoluřešitelem Urban TEP projektu financovaného Evropskou kosmickou agenturou (ESA). 

 

Vloženo: 28. 7. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět