Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2017!

CPI - Aktuální dotační příležitosti (č. 07/2017)

CPI - Aktuální dotační příležitosti (č. 07/2017)
Centrum projektové podpory informuje o aktuálních příležitostech v oblasti dotací.

VYHLÁŠENÉ VÝZVY, AVÍZA A HARMONOGRAMY VÝZEV
1. Inter Action – Ruská Federace – vyhlášení veřejné soutěže v rámci podprogramu určeného k podpoře mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, v tomto případě se jedná o podporu společných projektů s Ruskou federací; uzávěrka 16. srpna 2017; PŘÍLOHA + ODKAZ

2. MŠMT Česko - Bavorsko – výzva MŠMT k podávání návrhů bilaterálních česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení v období 2018-2020; uzávěrka 31. srpna 2017, PŘÍLOHA + ODKAZ

3. Visegrádské granty – výzva k podávání projektových žádostí v rámci Visegrádských grantů určených na podporu projektů s regionálním významem a důrazem na mládež, inovativnost a udržitelnost; uzávěrka 1. října 2017; PŘÍLOHA + ODKAZ

4. Dlouhodobá mezisektorová spolupráce - výzva OP VVV zaměřená na zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu; uzávěrka 15. listopadu 2017; PŘÍLOHA + ODKAZ

5. Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI – výzva OP VVV zaměřená na zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu; podmínka souladu s integrovanou teritoriální strategií ITI Ostravské aglomerace; uzávěrka 15. listopadu 2017; PŘÍLOHA + ODKAZ

6. Visegrádský fond - VUSG – grant pro vysoké školy zaměřený na propagaci a podporu vývoje a zahájení univerzitních kurzů a studijních programů s přímou souvislostí s určitou specifickou problematikou týkající se zemí V4; uzávěrka 1. prosince 2017; PŘÍLOHA + ODKAZ

7. Interreg V-A ČR-SK – aktualizace harmonogramu výzev pro období 2017/2018 v prioritní ose PO1 Využívání inovačního potenciálu pro cíl 1.1 „Absolventi-trh práce“ a cíl 1.2. „Výzkum a vývoj“; uzávěrky dle přílohy; PŘÍLOHA + ODKAZ

8. Interreg V-A ČR-Polsko – aktualizace harmonogramu výzev pro období 2017/2018 v prioritních osách 2, 3 a 4; uzávěrky dle přílohy; PŘÍLOHA + ODKAZ

9. OP PIK – aktualizace harmonogramu výzev pro rok 2017; vyhlášení výzev v programech Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie, Inovace, Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu a Potenciál; PŘÍLOHA


AKCE, SEMINÁŘE, INFORMACE A JINÉ


10. Mezinárodní konference a mezinárodní dvoustranná jednání firem pod názvem „SMARTER REGION - International Conference and Brokerage Event 2017“ určená společnostem, univerzitám a výzkumným organizacím z celé Evropy k předávání nových informací, sdílení projektových nápadů a navazování obchodních spoluprací, se uskuteční v Ostravě dne 5. října. 2017 v Nové aule VŠB-TU Ostrava; PŘÍLOHA + ODKAZ

Další otevřené výzvy na internetových stránkách http://cpi.vsb.cz/?cpppages=dotacni-vyzvy-a-verejne-souteze

Mgr. Petra Burová
projektový manažer
Centrum podpory inovací | Centrum projektové podpory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172 | 708 33 Ostrava-Poruba

e-mail: petra.burova@vsb.cz | web: cpi.vsb.cz | telefon: +420 597 329 201

Vloženo: 3. 8. 2017
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět