Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 22. 9. 2018!

Výzva k nominacím na Cenu Františka Běhounka 2018

Výzva k nominacím na Cenu Františka Běhounka 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 7. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 7. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují tyto podmínky:

  • působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,
  • vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce),
  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Návrh na udělení Ceny je třeba zaslat do 20. 9. 2018 v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Přijaté mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhovaného kandidáta a jeho kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje ´in memoriam´. Cena má podobu diplomu opatřeného podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.

Poznámka: Návrhy na kandidáty můžete rovněž zaslat na útvar 9320, Ing. Lukáš Kubáč, email: lukas.kubac@vsb.cz a to nejpozději do 13.9.2018

 

Vloženo: 26. 6. 2018
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět