Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Novinky i pro univerzitu třetího věku

Novinky i pro univerzitu třetího věku
Pět fakult VŠB – Technické univerzity Ostrava umožňuje studium na univerzitě třetího věku. Pro své studenty si univerzita připravila v akademickém roce nové studijní programy, ale také zajímavé přednášky navíc nebo velmi oblíbené exkurze. Každým rokem studují v této formě celoživotního vzdělávání jen na VŠB-TUO stovky seniorů.

V létě se na první pohled prázdný areál univerzity připravuje na příchod studentů, probíhají zápisy do prvních ročníků, ale také příjem přihlášek na univerzitu třetího věku. Tato forma studia je určena pro posluchače v důchodovém věku, od 55 let výše. Mezi nejstarší patří studenti ve věku vysoko přesahujícím 80 let. 

Hornicko-geologická fakulta (HGF) připravila pro studenty této formy celoživotního vzdělávání nový studijní program Společnost a přírodní vědy, který přibližuje jak vědu a vědecké poznatky na univerzitě, tak některé zajímavé přírodovědné obory, kterými se HGF zabývá. Na této fakultě je o studium U3V velký zájem, kapacita všech šesti nabízených studijních programů bývá zaplněna, vůbec nejoblíbenější je mezi studenty obor Geomontánní turismus, a to i díky četným exkurzím, které pro své posluchače fakulta pořádá. 

Na Ekonomické fakultě proběhne pro oba ročníky nová společná zahajovací přednáška „Jak se žilo v Beskydech v minulosti“. Fakulta také připravila na říjen přednášku navíc, a to na téma „Jak se rychle zorientovat ve finančních produktech a zárukách“. Mezi studenty této fakulty je největší zájem o výuku na PC, jazykové kurzy a exkurze. 

Studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství probíhá pro oba ročníky společně, posluchači v rámci studijního oboru navštěvují přednášky na téma: předcházení vzniku požárů, ochrana obyvatel, zajištění bezpečnosti osob a majetku nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  Součástí studia jsou rovněž exkurze, na přehrady, elektrárny, hasičské stanice apod. 

Zájemci o umění si mohou vybrat studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, kde pro ně připravili dvouletý kurz „Kde hledat umění“, třetí semestr je například věnován umění keramiky, dějinám keramiky, technologiím ale také praktické části modelování. Ve čtvrtém semestru se studenti zaměřují na umění odlitku, historii a technologii odlévání, součástí studia jsou také praktika z formovací a licí techniky a tavení slitin. 

V rámci oboru Energetika 21. století, který je vyučovaný na Fakultě strojní, postupuje cca osmdesátka studentů do druhého ročníku, v letošním roce se obor pro první ročník neotevírá. 

Studium na univerzitě třetího věku je mezi seniory velmi populární. VŠB – Technická univerzita Ostrava není jen vědecko-výzkumnou institucí, ale také účastníkem veřejného dění, místem setkávání a společných prožitků, místem navazování nových vztahů a přátelství.

 

Vloženo: 16. 8. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět