Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Snášel navštívil belgickou Hasselt University

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Snášel navštívil belgickou Hasselt University
Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. navštívil v průběhu své pracovní cesty v Belgii Hasselt University. Kontakt na belgickou univerzitu zprostředkoval VŠB-TUO velvyslanec ČR v Belgickém království J. E. Jaroslav Kurfürst. Velvyslanec hovořil s děkany a proděkany VŠB-TUO během své návštěvy Ostravy v březnu 2017 a po sdělení vytipovaných oblastí spolupráce osobně navštívil Hasselt.

Prof. Snášel se v Hasseltu setkal s děkanem Faculty of Engineering Technology prof. Marcem D´Olieslaegerem a vzájemně si představili výzkumné priority svých institucí. „Hasselt University má 6 fakult, přibližně 6500 studentů a nachází se v uhelném regionu, který v poslední době prochází transformací. Máme mnoho společných témat a možností další spolupráce“, uvedl po cestě do Hasseltu prof. Snášel. 

Děkan D´Olieslaeger informoval prof. Snášela o zapojení do iniciativy EnergyVille. Rychle se rozvíjející projekt je společnou aktivitou významných subjektů v oblasti energetiky. Ti si vzájemně nekonkurují, spolupracují a efektivně sdílejí své zdroje, síly a znalosti. Jedná se např. o univerzity KU Leuven a Hasselt, společnost Vito a výzkumný a inovační hub IMEC.

Děkan Snášel pozval zástupce belgické univerzity do Ostravy k dalšímu jednání. V průběhu své pracovní cesty se v Bruselu setkal se členem kabinetu komisařky Coriny Creţu Tomášem Nejdlem, se kterým diskutoval o budoucí podobě regionální politiky. Se zástupci Stálého zastoupení ČR při EU Evou Srnovou a Janem Králem hovořil o ESIF a se zástupkyní České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace Soňou Jarošovou o novinkách v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Vloženo: 24. 8. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět