Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jsme součástí Národního centra Průmyslu 4.0

Jsme součástí Národního centra Průmyslu 4.0
NCP 4.0 přispěje k využití nejnovějších poznatků v praxi.

V pondělí 4. září 2017 bylo na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze za účasti téměř dvou set hostů slavnostně podepsáno memorandum a tímto založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), které má za cíl šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry.

NCP 4.0 volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Zaměří se na sdílení informací o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost, bude organizovat semináře, konference a workshopy popularizačního i vědecky zaměřeného charakteru. NCP4.0 bude též poskytovat stanoviska k zásadním technologickým, výzkumným a organizačním záležitostem týkajícím se oblasti Průmyslu 4.0 v ČR.

Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou kromě ČVUT také VUT Brno, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.  Rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka při této příležitosti uvedl: „Založení Národního centra Průmyslu 4.0 je dalším významným krokem k naplňování poslání Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT – sdružovat výzkumný potenciál vysokých škol a průmyslu k naplňování potřeb českého hospodářství.“

Náš rektor prof. Snášel zapojení VŠB-TUO do memoranda zdůrazňuje jako významný milník nejen pro univerzitu, ale pro celý Moravskoslezský kraj: „Průmysl 4.0 je pro nás klíčovou oblastí, ve které chceme držet krok se světem. Jednou z cest, jak toho dosáhnout vidíme v partnerství a spolupráci v rámci NCP4.0.“

Jeho slova potvrzuje i Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens Česká republika, člen Rady pro vnitřní hodnocení VŠB-TUO: „Ekonomická prosperita České republiky je založena na průmyslu; jeho konkurenceschopnost závisí na inovacích, efektivitě a schopnosti reagovat na nastupující trend digitalizace. Jsem přesvědčen, že Národní centrum pro Průmysl 4.0 výrazně přispěje k tomu, aby měly české průmyslové firmy k dispozici nejnovější poznatky z této oblasti a mohly je co nejrychleji využít v praxi. Společnost Siemens je připravena i prostřednictvím těchto organizací poskytnout podnikům, které chtějí objevit svět digitalizace, tu nejlepší podporu.”

 

 

Vloženo: 5. 9. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět