Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Na Fakultě elektotechniky a informatiky proběhla Mezinárodní letní škola

Na Fakultě elektotechniky a informatiky proběhla Mezinárodní letní škola
Katedra informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO pořádala v termínu 3. 9. 2017 – 8. 9. 2017 Mezinárodní letní školu na téma hlubokého učení a vizuální analýzy dat.

Letní škola byla výstupem spolupráce FEI VŠB-TUO a Fakulty informatiky Universität Wien a navázala na workshopy, které se konaly v listopadu 2016 v Ostravě a v únoru 2017 ve Vídni. Akce byla připravena pro studenty, vědce a výzkumníky i zástupce firem a zúčastnilo se jí přes 40 zájemců z 5 zemí. Z českých účastníků byli přítomni studenti a pedagogové z pořádající fakulty, dále Fakulty strojní, z ostatních univerzit pak FAI UTB a FEL ČVUT. 

Účastníky letní školy přivítal v Ostravě na úvod týdenního programu nový děkan FEI prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. Mezi přednášejícími byl i rektor VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., který spolupráci s Fakultou informatiky v loňském roce zahájil setkáním s proděkanem vídeňské fakulty Univ.-Prof. Torstenem Möllerem, PhD. 

Účastníci se v průběhu týdne seznámili se základními principy a pokročilými vlastnostmi hlubokého učení a hlubokých neuronových sítí. Přednášky se věnovaly mj. postupům vizuálního kódování, analýzy a prezentace multimodálních dat. Po praktické stránce se studenti setkali s vybranými aplikacemi hlubokého učení a vizuálních metod zpracování dat v oblastech jako vyhledávání informací a lékařství. Přednášky doplnily exkurze do Dolní oblasti Vítkovice a do Olomouce.

Letní škola byla součástí projektu „International Summer Schools 2017-2018 on Deep Learning and Visual Data Analysis“ podpořeného z prostředků programu Aktion Česká republika – Rakousko. Akce byla připravena ve spolupráci s Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU. Dieter Weise představil účastníkům obecně síť Fraunhofer institutů, dále i možnosti stáží a odborných praxí ve vybraných institutech v SRN.

Na letní školu zavítala i vedoucí programu Aktion Ing. Helena Hanžlová, která seznámila české i rakouské účastníky s nabídkami studijních pobytů, projektů a dalších iniciativ, které zprostředkovává Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Vloženo: 11. 9. 2017
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět